אודות

NGO Monitor הוא מכון מחקר המספק מידע וניתוח, מקדם אחריותיות, ותומך בדיון מעמיק על הדוחות והפעילות של ארגונים לא-ממשלתיים הטוענים שהם מקדמים זכויות אדם ואג'נדה הומוניטרית.

מטרות ויעדים

מטרת NGO Monitor, כפי שתוארה בהצהרת המשימות, היא לייצר ולהפיץ ניתוח ביקורתי ודו"חות על התפוקות של קהילת הארגונים הלא-ממשלתיים הבינלאומית, לתועלת קובעי מדיניות ממשלתיים, עיתונאים, ארגונים פילנתרופיים והציבור הרחב. כוונתנו לפרסם עיוותים של סוגיות זכויות אדם בסכסוך הישראלי-ערבי ולספק את המידע וההקשר החסר לתועלתם של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים במזרח התיכון. אנו מקווים שהדבר יוביל לשיח ציבורי מיודע בנוגע לתפקידם של ארגונים לא ממשלתיים הומניטאריים.