מספר ממשלות אירופאיות, בנוסף לארצות הברית וקנדה, מממנות את מאמציהן של כנסיות אלו להכפיש את ישראל. כספיהם של משלמי המיסים מועברים לארגונים הומניטאריים כנסייתיים, המעבירים כספים אלו לארגונים פוליטיים פרו-פלסטינים, כולל קבוצות נוצריות המקדמות BDS, פתרון של מדינה אחת, ובמקרים רבים, מפיצות תיאולוגיות אנטישמיות בקרב כנסיות מרכזיות ברחבי העולם.

היוזמות האחרונות בשנת 2012 כוללות:

  • בחודש מאי, הכנסיה המתודיסטית המאוחדת בארה"ב הצביעה נגד הצעה למשיכת השקעות מישראל, אך העבירה החלטה הקוראת לחרם סלקטיבי של מוצרים המיוצרים בהתנחלויות.
  • ביולי ואוגוסט, יוזמות אנטי-ישראליות התומכות בחרמות ובמשיכת השקעות יידונו ויובאו להצבעה בהתכנסות השנתית של הכנסייה הפרסביטריאנית בארה"ב והכנסייה המאוחדת של קנדה.
  • לפי דואר אלקטרוני הקורא לפעולה תחת הכותרת "האפיסקופליים גם כן צריכים את עזרתנו" שהופץ על ידי אנה בלצר, מנהלת "הקמפיין האמריקאי לסיום הכיבוש הישראלי", הכנסייה האפיסקופלית תדון במהלך חודש יולי בהחלטה "הדומה ביסודותיה לאלו של הכנסייה המתודיסטית והכנסייה הפרסביטריאנית כחלק מהקמפיין ארוך הטווח" למשיכת השקעות וחרם.
  • המועצה הכללית של הכנסייה האנגלית תצביע ביולי האם להכיר בתוכנית הליוויים האקומנית בפלסטין וישראל (EAPPI), השייכת לוועד הכנסיות העולמי, ותומכת ב-BDS וב"זכות השיבה" הפלסטינית.

הדוח "תיאולוגיה משוחדת" מנתח את התופעה, וסוקר את הפעילות והמימון של ארגונים כגון סביל, קרן ארץ הקודש ווועד הכנסיות העולמי.