המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם (EIDHR)

מכון המחקר NGO Monitor תיעד בשיטתיות את המימון רחב-ההיקף מטעם האיחוד האירופי לארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים, ואת תפקידם של רבים מארגונים אלו בסכסוך הערבי-ישראלי. כפי שהודגם בעבר, סדר היום והפעילויות אינם מקדמים את המטרות המוצהרות של קידום דמוקרטיה וזכויות אדם, ומבקרים רבים אינם עולים בקנה אחד עם קידום הערכים והעקרונות של האיחוד האירופי.

דו"ח זה מספק ניתוח מפורט של מימון שהועבר מהמנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם (EIDHR) שסיפק יותר תמיכה כלכלית לארגונים הפעילים בסכסוך הערבי-ישראלי מאשר לפרויקטים בכל מדינה אחרת בעולם. הניתוח בוחן את אופיו הייחודי של המימון הנרחב וחסר השקיפות הזה, תוך ציון שהליך קבלת ההחלטות, כמו גם נתונים לגבי מימון שהועבר לאחר שנת 2010, אינם זמינים לציבור.

הניתוח של NGO Monitor מעלה את הצורך בדיון ציבורי רחב היקף, הכולל שימועים בפרלמנט האירופי, במטרה לנסח מדיניות שתביא לסיום הסודיות שבה EIDHR ומסגרות אחרות מקצות מימון לארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים. קיים גם צורך בהערכה שקופה, עצמאית ומקצועית של הקצאות האיחוד האירופי לארגונים לא ממשלתיים וכן בדיאלוג ישיר עם ממשלת ישראל וחברי כנסת, על מנת ליצור קווים מנחים מוסכמים בנוגע לשימוש הולם בכספי המיסים בהקשר זה.

ממצאים עיקריים:

  • ניתוח של מענקי EIDHR לשנים 2010-2007 (המידע המקיף העדכני ביותר שזמין) מראה כי האיחוד האירופי הקצה סכומים חסרי פרופורציה לפרויקטים בישראל ו"בשטחים הפלסטינים הכבושים". בתקופה זו, מימון לטובת פרויקטים ב"ישראל", "השטחים הפלסטינים הכבושים" ו-"ישראל/השטחים הפלסטינים הכבושים" (ראה להלן פירוט שלושת ההגדרות) קיבלו למעלה מ-11 מיליון אירו – יותר מכל מדינה/קבוצת מדינות אחרת. EIDHR והאיחוד האירופי לא סיפקו הסברים להיקפו הנרחב של המימון.
  • הליכי קבלת ההחלטות וההערכה של הארגונים, אשר במסגרתם מממן EIDHR ארגונים פוליטיים, אינם גלויים ושקופים, ובכך מפרים עקרונות יסוד של מנהל דמוקרטי תקין. היעדר מידע עדכני והערכות בנוגע למנגנון מימון מרכזי של האיחוד האירופי אינו עולה בקנה אחד עם הדרישות לממשל תקין ופיקוח דמוקרטי.
  • מסגרת המימון של EIDHR העניקה יחס מיוחד לישראל ול"שטחים הפלסטינים הכבושים". זהו המקרה היחידי בו מספר רב של מענקים מטעם EIDHR הוכוונו שוב ושוב לאותן שתי ישויות פוליטיות. מרבית המענקים הללו תומכים בארגונים שמאמצים ומקדמים את הנרטיב הפוליטי הפלסטיני ולוקחים חלק בקמפיינים של לוחמה פוליטית נגד ישראל.
  • ניתוח הפרויקטים מדגים עיוות יסודי באופן בו האיחוד האירופי תופס את ישראל, המתמקד באופן כמעט מוחלט ביחסים עם הפלסטינים ועם מיעוט הערבי-ישראלי. נושאים חשובים הקשורים לדמוקרטיה ולזכויות אדם בהקשר המורכב והייחודי של החברה הישראלית נעדרים לגמרי.
  • בניגוד לכך, פרויקטים המיועדים באופן בלעדי ל"שטחים הפלסטינים הכבושים" עוסקים בנושאים פנימיים של זכויות אדם ורפורמות דמוקרטיות.
  • סוריה, עיראק, איראן, עומאן, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות לא קיבלו מימון כלל ממסגרת EIDHR המיועדים למדינות מוגדרות ("תכנית תמיכה מדינתית").