• הניתוח של NGO Monitor מראה שארגונים לא ממשלתיים רבים הממומנים על ידי הנציבות האירופית באמצעות המכשיר האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם (EIDHR) מקדמים סכסוך ודמוניזציה.
  • ב-2009 הנציבות האירופית הקצתה €2,007,051 באמצעות EIDHR לארגונים ישראלים ופלסטינים. תקציב EIDHR לשנים 2013-2007 לפעילות בעולם כולו עומד על 1.1 מיליארד אירו.
  • ארגונים פוליטיים ישראלים הממומנים על ידי EIDHR כוללים את הועד הישראלי נגד הריסות בתים, מחסום Watch, עדאלה, האגודה לזכויות הארח בישראל ויש דין.
  • הועד הישראלי נגד הריסות בתים, עדאלה, יש דין והאגודה לזכויות האזרח בישראל משתמשים במינוחים שמקדמים דמוניזציה של ישראל כולל ב"אפרטהייד" וב"פשעי מלחמה".
  • בדומה לכך, נתמכי EIDHR ב-2008 כללו את יש דין, בצלם, שוברים שתיקה, גישה, המוקד להגנת הפרט, ורופאים לזכויות אדם – ישראל.
  • הנציבות האירופית טוענת שהיא מקיימת דו'חות הערכה של המימון לארגונים לא ממשלתיים אבל דו'חות אלה לא מתפרסמים. העדויות מצביעות על כך שפעילויות רבות אינן מקדמות את המטרות המוצהרות של קידום שלום, דמוקרטיה וזכויות אדם.
  • מימון רחב היקף זה של הנציבות האירופית לארגונים הפוליטיים עמד בפני ביקורת כנסיון לתמרן ולעוות את הדמוקרטיה הישראלית.

 

לקריאת הדו"ח המלא באנגלית לחץ/י כאן