• המתנגדים להצעת "חוק השקיפות" לגבי מימון ממשלתי זר לעמותות בישראל, הכוללים גם בכירים מממשלות זרות, נוהגים להשוות את הצעת החוק למתרחש בממשלות בעלות אופי לא-דמוקרטי כמו רוסיה וטורקיה. הם גם פסלו את ההשוואה לחוק ה"סוכן הזר" האמריקאי (FARA).  עם זאת, דוגמאות דומות ממדינות דמוקרטיות אחרות, כגון הודו, זכו להתעלמות.
  • להודו יש מערכת חוקים חזקה המחייבת שקיפות במקורות המימון של ארגוני חברה אזרחית. החוק הנוכחי, (Foreign Contribution Regulation Act (2010,החליף חוק קודם משנת 1976. החוק נועד "להסדיר את הקבלה והיישום של תרומה זרה…מאנשים פרטיים, איגודים או חברות ולאסור קבלתן…לפעילות אשר מזיקה לאינטרס הלאומי ולעניינים הקשורים אליו…".
  • החוק ההודי אפשר לממשלה להקפיא את המימון ולבטל את הרישום של ארגונים אשר לא ממלאים אחר הוראות החוק. לאחרונה ממשלת הודו השיתה את החוק על קרן פורד וארגון גרינפיס.
  • בדיון פרלמנטרי בנושא החוק, נאמר כי "הדאגה העיקרית של בית הנבחרים העליון היא חוסר שקיפות בקרב ארגונים לא-ממשלתיים המקבלים מימון זר. מכאן נובעות הקריאות לחזק את הבקרה, למרות שמספר חברי פרלמנט הביעו דאגה שהחוק החדש ייתן יותר מדי כוח בידי ממשלה לנקוט באמצעים חמורים נגד ארגונים לא-ממשלתיים"
  • במכתב שנשלח ממשרד הפנים במרץ 2015, קרן פורד הואשמה על ידי ממשלת מדינת גוג'רט ב"התערבות ישירה של ארגון לא-ממשלתי זר בעניינים הפנימיים של המדינה והנחלת חוסר הרמוניה בהודו".
  • באותו המכתב, ממשלת גוג'רט טוענת כי "התגלה במהלך החקירה (לגבי riot relief fund) שקרן פורד, שהוקמה עם מטרה מוצהרת של קידום  הרמוניה קהילתית, עקרונות דמוקרטיים וצדק חברתי, הייתה מעורבת בפעולות חשאיות לקידום אינטרסים אשר סותרים לחלוטין את המטרות המוצהרות."
  • ניתוח מפורט של החוקים ההודים מראה כי שקיפות לגבי מקורות המימון היא נושא חשוב "ליידע את העם, אשר רואה את הארגונים הלא-ממשלתיים כיישויות עצמאיות המקדישות עצמן אך ורק למטרות נעלות. בעוד דבר זה נכון לחלק מהארגונים, לחלק מהמנהיגים שלהם יש אינטרסים אישיים להבטיח תוצאה מאוד מסוימת."
לקריאה נוספת:
Online portal of FCRA Services Content provided by Ministry of Home Affairs, Government of India
https://fcraonline.nic.in/
Foreign Funding of NGOs | OPEN Magazine March 2, 2013 – Should FDI in India's thinktank sector worry us?
www.openthemagazine.com/article/business/foreign-funding-of-ngos