• פעילה בתעאיוש, אחת מן הקבוצות הקיצוניות ביותר בישראל, ובאנרכיסטים נגד הגדר.
  • עמית מאשימה את ישראל ב"דה-הומניזציה מתמשכת של הפלסטינים כבעלי זכויות נחותות מן היהודים".
  • עמית משתתפת בפעילויות BDS, כולל בהפצרה בליאונרד כהן לא להופיע בישראל ולא לשתף פעולה "עם ההתרסה הישראלית המתמשכת כלפי הצדק והמוסר", או לשחק תפקיד ב"בהצגה הישראלית של צדקנות".
  • ב"טוקבק" באתר Haaretz.co.il (אשר חתום על ידי "אלינור עמית"), היא מהללת את הפעיל-עמית יונתן פולק "על האומץ לעמוד כך מול האפרטהייד הישראלי".
  • במחאה נגד המעצר של טלי פחימה, אשר הורשעה בסיוע לפעיל הטרור הפלסטיני זכריה זבידי, עמית הצהירה שישראל היא "פשיסטית".
  • חתמה על עצומה שטוענת ש"ממשלת ישראל אולי שוקלת פשעים נגד האנושות".
  • עמית חתמה על עצומה שמוענה לנשיא אוניברסיטת תל-אביב, וביקשה ממנו "לציין [את] הכפר שיח-מוַנִּס", אשר לטענת העצומה עמד על אתר בניית האוניברסיטה לפני 1948, בכל מסמך רשמי של האוניברסיטה.