ירושלים – מכון המחקר NGO Monitor מפרסם את ההודעה הבאה בנוגע להצעת החוק, שהוצגה על-ידי ח"כ איילת שקד (הבית היהודי) וח"כ רוברט אילטוב (ישראל ביתנו), להטלת קנסות משמעותיים על מספר ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים בישראל:

מימון נרחב מממשלות זרות לארגונים המובילים קמפיינים נגד מדינת ישראל הינו נושא מרכזי לדאגה. ההאשמות השקריות והניצול הציני של עקרונות זכויות האדם, על מנת לקדם "לוחמה משפטית" נגד חיילי צה"ל ונבחרי ציבור, חרמות, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל (קמפיין ה-BDS), זוכות לגינויים נרחבים מכל רחבי הקשת הפוליטית הישראלית.

אולם, כפי ש-NGO Monitor ציין מספר פעמים בעבר, הצעות חוק שאינן מתמקדות בשקיפות ואחריותיות של ארגונים אלה הן אינן יעילות, בלתי ניתנות לאכיפה ופוגעות באינטרסים הלאומיים החיוניים של מדינת ישראל.

NGO Monitor מציין כי בפברואר 2011, הכנסת אישרה את ה"חוק לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה". אישור חוק זה משקף את ההבנה שתהליכי המימון והמניפולציה החיצונית של החברה האזרחית מפרים את הנורמות המקובלות בין מדינות דמוקרטיות.

שקיפות ואחריותיות כלפי ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים בעלי עוצמה נחוצות לשיח הדמוקרטי במדינת ישראל, ומחקרים של NGO Monitor מראים כי מספר ארגונים שקיבלו מימון ממשלתי זר בשנים 2013-2012 לא דיווחו כנדרש בחוק. לפיכך, במקום להציע הצעות חוק חדשות, נדרשת אכיפה יעילה של החוק הקיים משנת 2011.

ההצעה הנוכחית היא הצעה נוספת בסדרה של יוזמות וויכוחים המתמקדים במימון ממשלתי, לעיתים סודי, לארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים. מימון זה מגביר באופן מלאכותי את הכוח וההשפעה של קבוצות אלו בשיח הציבורי והפוליטי בישראל. בנוסף לכך, ארגונים רבים נטשו את מטרתם המוצהרת לפעול אל מול הציבור הישראלי, ובמקום זאת מתמקדים בגינוי ישראל וקידום האג'נדה הפוליטית שלהם בזירה הבינלאומית.

יחד עם זאת, התמודדות יעילה עם תופעת הארגונים הלא-ממשלתיים המעורבים בקמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל דורשת אסטרטגיה מציאותית. אסטרטגיה זו חייבת להתבסס על ניתוח מעמיק ופעילות דיפלומטית כדי להתעמת עם הממשלות האירופיות התורמות, ולאו דווקא חקיקה מונעת. נבחרי הציבור בכנסת יכולים וצריכים לתרום לאסטרטגיה זו וליישמה.