ירושלים – בניגוד לקווים המנחים המוסריים שפרסמה לאחרונה, הקרן החדשה לישראל (NIF) מעורבת במימון של קבוצה שקוראת ל"פירוק או לשינוי יסודי של ארגונים שתורמים לנישול של ערבים, כולל הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת לישראל, ומנהל מקרקעי ישראל". הקרן החדשה לישראל כעת מנתבת כספים לתנועת הסולידאריות "שיח ג'ראח", אשר אימצה את האג'נדה הקיצונית לעיל, מציין מכון NGO Monitor הירושלמי.

"הקרן החדשה לישראל טוענת שהיא אוהבת את ישראל ומתנגדת לתנועת החרם, משיכת ההשקעות והסנקציות (BDS)", אומר פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor. "אך בו בזמן, הקרן החדשה מספקת כספים לקבוצה שיוצאת בקמפיין ל"פירוק" של ארגונים כמו הסוכנות היהודית או הקרן הקיימת לישראל (קק"ל). אחד מהקווים המנחים החדשים של הקרן החדשה מצהיר שהמימון לא יועבר לקבוצות ש"מקדמות ערכים אנטי-דמוקרטים". הקרן החדשה מוכרחה להפסיק את הליכי המימון הסודיים הללו, ולפרסם באופן פומבי כיצד היא רואה מימון לקבוצת הסולידאריות בשיח' ג'ראח כתרומה לדו-קיום ולהבנה הדדית".

ארגון NGO Monitor מציין ששרה בנינגה, ממארגנות קבוצת הסולדאריות "שיח' ג'ראח" מאשימה את ישראל ב"פאשיזם", "אפליה אתנית נגד תושביה", "אי-צדק בוטה ואפליה" ו"דעות קדומות לאומניות וגזעניות". מפגינים בעצרות שמארגנת הקבוצה נשאו שלטים שמצהירים כי "אפרטהייד זה כאן". (הערה: דף זה הוסר מאתר תנועת הסולידאריות "שיח' ג'ראח").

"הקרן החדשה לישראל תרמה באופן חיובי וחשוב לחברה הישראלית", הוסיף שטיינברג. "אולם עובדה זו לא מצדיקה מימון לקבוצות שדולה פוליטית קיצוניות שמעורבות בדמוניזציה של ישראל. הקרן החדשה לישראל מוכרחה לבחור בין סיום קשריה עם תנועת הסולידאריות "שיח' ג'ראח" וניעור חוצנה מביטויים פוגעניים של הקבוצה, או הפסקת היומרה של קידום אג'נדה פרו-ישראלית ופרו-ציונית".

לקרוא עוד על הקווים המנחים שעליהם המליץ NGO Monitor לקרן החדשה לישראל