ירושלים – ערב ביקורה בישראל, NGO Monitor קורא לנציבת יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קת'רין אשטון, לסיים את ההליכים הסודיים שמנתבים מימון רחב-היקף לקבוצות שדולה אנטי-ישראליות.

"טענות האיחוד האירופי על קידום השלום במזרח התיכון אינן עקביות עם מימון נסתר של ארגונים לא ממשלתיים (NGOs) אשר מובילים מסעות דה-לגיטימציה ודמוניזציה נגד ישראל", הצהיר נשיא NGO Monitor, פרופ' ג'ראלד שטיינברג. "ההפרות שמבצע האיחוד האירופי בנוגע לחוקי השקיפות שלו, מסתירות גם את המאמצים האירופים לתמרן את הדמוקרטיה הישראלית תחת החזות של זכויות האדם".

דו"ח שפרסם ארגון NGO Monitor היום מדגים כיצד בשנת 2009 לבדה, הנציבות האירופית הקצתה יותר מ-2 מיליון אירו לארגונים לא ממשלתיים ישראלים ופלסטינים פוליטיים, באמצעות תוכנית "הכלי האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם" (EIDHR).

מקבלי המלגות כוללים את ארגון עדאלה (€627,526, 2009-2012), אשר פעיליו העבירו הרצאה שכותרתה "אפרטהייד כפי שהוא נחווה על ידי אזרחיה הפלסטינים של ישראל" בשבוע האפרטהייד הישראלי שהתרחש לאחרונה. קבוצה זו הציעה את "החוקה הדמוקרטית" – המבוססת על המושג של "פתרון של מדינה אחת לשני עמים" – נוסחה המאפשרת הגירה יהודית רק בשל "נסיבות הומניטאריות" בלבד. הועד הישראלי נגד הריסת בתים (ICAHD, €169,661, 2010-2012), שבקשת המלגה מטעמו נדחתה במסגרת תוכנית "שותפות לשלום" (PfP) של האיחוד האירופי, עושה שימוש במינוח כוזב של "אפרטהייד", כמו גם בהאשמות על "טיהור אתני" ו"פעולות סאדיסטיות ועקובות מדם". בראש הועד עומד ג'ף הלפר, אשר מנהל מסע תעמולה פומבי בעד פתרון של "מדינה אחת לשני עמים".

פקידי הנציבות האירופית (EC) חסמו את הפרסום של כל מידע על האופן שבו ארגונים ספציפיים אלו, בנוסף לארגונים אחרים, נבחרים לקבל מימון, או כיצד התבצעה הערכה שלהם, ובכך מנעו כל אפשרות לניתוח עצמאי בנושא. בהתאם לכך, בינואר 2010 הגיש NGO Monitor תביעה נגד הנציבות האירופית בבית הדין האירופי לצדק, בשל סירובה המתמשך לחשוף מידע על המימון של ארגונים לא-ממשלתיים – מעשה שהינו הפרה של חובות השקיפות של האיחוד האירופי עצמו.

"אנו מפצירים בקת'רין אשטון לנצל את ההזדמנות של ביקורה בישראל בכדי להכריז על מחויבות האיחוד האירופאי לשקיפות", אמר שטיינברג.