(ירושלים) – ארגון המחקר הירושלמי NGO Monitor מקבל בברכה את ההצהרה של ארגון היומן רייטס ווטש (HRW) ביום השנה השלישי לחטיפתו של החייל הישראלי גלעד שליט. בשלוש השנים האחרונות, ארגון היומן רייטס ווטש לא פרסם יותר מדרישה סמלית לשחרורו של שליט, אבל היום קרא בצדק להחזקתו בשבי "אכזרית ולא אנושית".
שליט מנוע מלקבל ולו ביקור אחד של הצלב האדום הבינלאומי והגישה למשפחתו הוגבלה לשלושה מכתבים בלבד, הפרה חמורה של אחד מיסודות
המשפט ההומניטארי הבינלאומי. ארגון היומן רייטס ווטש קובע בבירור שלחמאס "אין תירוצים" בהפרה זו.
אף על פי כן, ההצהרה של היומן רייטס ווטש מופחתת מערכה, בזמן שהיא עושה שימוש אופייני בגורלו של שליט כהזדמנות לגנות באופן מוטעה את ישראל על "ענישה קולקטיבית" בעזה.
כפי שארגון NGO Monitor ציין בעבר, היומן רייטס ווטש וארגונים לא ממשלתיים אחרים לעיתים קרובות הטמיעו גינויים ל"פשעי המלחמה" לכאורה של ישראל בדאגה והסימפטיה לגורלו של שליט.
ארגונים לא ממשלתיים בינלאומיים עצומים אחרים אשר עוסקים בזכויות האדם כמו אמנסטי אינטרנשיונאל
ואוקספם (Oxfam) שומרים על שתיקה מדומה בנוגע לגורל החייל, ומעירים על כך רק בהקשרים של נושאים רחבים יותר. למעט דוגמאות בודדות, אמנסטי אינטרנשיונאל, ארגון שנוסד בשביל לקדם קמפיינים בשמם של אסירים פוליטיים, לא קידם דבר בקמפיין לטובת זכויות האדם הבסיסיות של שליט.
המנהל המקצועי של NGO Monitor, פרופ' ג'ראלד שטיינברג אמר כי "ההצהרה של היומן רייטס ווטש היום הינה התפתחות חיובית עבור ארגון שרק התעלם מגורלו של גלעד שליט בשלוש השנים האחרונות, ולעיתים רחוקות מחמיץ הזדמנות לבקר את ישראל. נותר לראות האם הצהרה זו משקפת שינוי גישה פנימית של היומן רייטס ווטש. בד בבד, השתיקה הנמשכת של קבוצות כמו אמנסטי אינטרנשיונאל בקשר לשליט מטילה כתם על קהילת זכויות האדם הבינלאומית."

—-סוף—-

הערות העורך:
מכון NGO Monitor נוסד בשביל לקדם שקיפות, ניתוח ביקורתי ודיון בהתנהלותם הפוליטת של ארגוני זכויות אדם. למידע נוסף, ניתן לבקר באתר הבית שלנו בכתובת:
http://www.ngo-monitor.org

פרסומים ודו"חות קודמים של NGO Monitor כוללים:
Betrayed by Silence:  NGOs ignore Gilad Shalit’s Rights – ה-26 למרץ, 2009
The NGO Front in the Gaza War – ה-5 לפברואר, 2009
NGO ‘Lawfare’:  Exploitation of Courts in the Arab-Israeli Conflict – ה-8 לאוקטובר, 2008
המנהל המקצועי של NGO Monitor הוא פרופ' ג'ראלד שטיינברג.
חברים
בועד המייעץ הבינלאומי של NGO Monitor כוללים את אלי ויזל, פרופ' אלן דרשוויץ, סר מרטין גילברט ור. ג'יימס וולזי.