(ירושלים) – NGO Monitor מפנה היום את תשומת הלב לפרסומים הסותרים של בצלם והמרכז הפלסטיני לזכויות האדם (PCHR), אשר טוענים כי הם מספקים ספירה מדויקת של מספרי ההרוגים במבצע "עופרת יצוקה" בתחילת השנה. למרות שדו"חות אלו פורסמו כמכילים סטטיסטיקות "מקיפות" ו"שלמות", אף אחד מהם אינו אמין ושניהם משקפים את המוטיבציה הפוליטית וההטיה שמונחות בבסיסם של ארגונים אלו, כפי שתועדו בידי NGO Monitor. (המממנים של בצלם כוללים את האיחוד האירופי, ממשלות בריטניה, נורבגיה, שווייץ ואירלנד, ואת הקרן החדשה לישראל. המממנים של PCHR כוללים את האיחוד האירופי, וממשלות נורבגיה, אירלנד ודנמרק). 
NGO Monitor מדגיש את הנקודות הבאות:

  • למרות ששני הארגונים טוענים שהם עושים שימוש בשיטות חקירה מדויקות, מסקנותיהם שונות זו מזו בצורה ניכרת ביותר. PCHR טוען ש-1167 הרוגים לא היו לוחמים, ואילו בצלם קובע את המספר על 773.
  • התזמון של שני הפרסומים מצביע על ניסיון להשפיע על ממצאי החקירה של האו"ם בראשות השופט ריצ'רד גולדסטון, קודם לפרסומו הקרוב של הדו"ח.
  • בצלם אימץ את הקווים המנחים של הצלב האדום הבינלאומי (ICRC) ששנויים במחלוקת, ואשר עושים שימוש בהגדרה מעורערת ובלתי-שמישה לגבי אמות המידה של אלו ש"נוטלים חלק בפעילויות איבה". משמעותה של הגדרה זו היא שאנשים אשר מעורבים באופן הדוק בתשתית הלוחמה של החמאס זוכים לפטור מהיותם "לוחמים". יועצים משפטיים רבים של הצלב האדום משכו את תמיכתם מקווים מנחים אלו על בסיס זה.
  • למרות שבצלם הציג שיפור ניכר למידת אמינותו בדו"ח זה בהשוואה לקודמיו, זאת בשל העובדה שהשכיל לציין את שיוכם של ההרוגים לקבוצות הטרור השונות, אותם בודדים כמו סעיד ציאם, מנהיג צבאי בכיר של החמאס, עדיין אינם מסווגים כ"לוחמים".
  • הגדרותיו של PCHR לגבי "אלו שאינם לוחמים" בעייתיות אף יותר, וכוללות רק את אלו אשר מחזיקים בכלי נשק בדיוק ברגע מותם. כתוצאה מכך, PCHR מסווג טרוריסטים נודעים כאזרחים, כמו פעיל החמאס הבכיר ניזאר ריאן.
  • האג'נדה של PCHR שבאופן קבוע עוינת את ישראל, כוללת קידום של מסעות חרם נגד ישראל, ובכך היא מציבה את המחקר של הארגון בסתירה ברורה לקווים המנחים של התאחדות עורכי הדין הבינלאומית (קווי לונדון-לונד) לגבי הדרישות של חקירות חסרות-פניות של ארגונים לא ממשלתיים.

הנשיא של NGO Monitor, פרופ' ג'ראלד שטיינברג אמר, "שני דו"חות אלו, שסותרים זה את זה, מדגימים פעם נוספת שאף אחד מן הארגונים הלא ממשלתיים הללו איננו מספק מידע מדויק על כמות ההרוגים הפלסטיניים. כתחליף לכך, פרסומי הארגונים הינם המשך של הקמפיינים שנשענים על מוטיבציה אידיאולוגית ואשר עושים שימוש בזכויות האדם כנשק נגד ישראל. ההגדרה של לוחמים, שהוצרה באופן מלאכותי, פשוט מקדמת את האג'נדה הפוליטית הזאת.
פרסומים אלו הינם דוגמא נוספת לתפקיד המרכזי שמשחקים ארגונים פוליטיים במשימת "חקר העובדות" של גולדסטון. PCHR ובצלם היו מעורבים בכל צעד בתהליך זה, ובמידה ודו"ח גולדסטון רק יחזור על טענות אלו, תהא זו הדגמה נוספת להשפעה חסרת התועלת של ארגונים מוטים במסגרת מועצת זכויות האדם של או"ם".

—-סוף—-

ארגון NGO Monitor נוסד בשביל לקדם שקיפות, ניתוח קריטי ודיון על תפקידם הפוליטי של ארגוני זכויות אדם. בשביל מידע נוסף, אנא בקר/י באתר שלנו:
www.ngo-monitor.org

פרסומים קודמים נוספים ודו"חות של NGO Monitor כוללים:
The Goldstone ‘Fact Finding’ Mission and the Role of Political NGOs – ה-7 בספטמבר, 2009
The NGO Front in the Gaza War: B’tselem – ה-28 בינואר, 2009
The NGO Front in the Gaza War:  Debate over Palestinian Casualties – ה-27 בינואר, 2009
הנשיא של ארגון NGO Monitor הוא פרופ' ג'ראלד שטיינברג.
בין החברים
בוועד המייעץ הבינלאומי של NGO Monitor ניתן למצוא את אלי ויזל, פרופ' אלן דרשוויץ, סיר מרטין גילברט, ר. ג'יימס וולזי, ואליוט אברהמס.