ירושלים – מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה השבוע דו"ח העוסק במצב זכויות האדם לשנת 2012. הפרקים העוסקים בישראל ובגדה המערבית / עזה מאופיינים במתודולוגיה שונה לחלוטין משאר פרקי הדו"ח. הפרק העוסק בישראל מדגיש את המחויבות לשלטון החוק והאחריות הדמוקרטית, תוך ציון החששות של חלקים בציבור הישראלי בדבר אפליה כלכלית נגד המיעוט הערבי, הטיפול בנושא המהגרים ואפליה נגד יהודים לא אורתודוקסים. בניגוד לטענותיהם של ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים, לא הייתה בעיה של פטירת בכירים ממשלתיים מעונש ו"לא נמצאו דו"חות אודות פטירה מעונש הקשורים לכוחות הביטחון [הישראלים]".

החלק העוסק בעזה והגדה המערבית מציין כי "הרשות הפלסטינית אפשרה מדי פעם התבטאויות אנטישמיות. חמאס מקדם אנטישמיות לעיתים קרובות". שידורי טלוויזיה, מערכונים מצוירים ו"רטוריקה שהושמעה על-ידי מספר קבוצות פלסטיניות כללה ביטויי אנטישמיות, כמו גם דרשות שקיימו מנהיגים מוסלמים". בנוסף, הדו"ח מגנה את חמאס והרשות הפלסטינית בדבר "מעצרים שרירותיים, עינויים והתעללויות, אשר לרוב נפטרו מעונש; הגבלות על חירויות אזרחיות; וחוסר היכולת של אזרחי רצועת עזה לבחור את ממשלתם". עם זאת, בדו"ח מופיעות טענות לא מאומתות בנוגע לסכסוך מפי ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים, בהם ארגון בצלם ו- Human Rights Watch. למשל, האשמות בנוגע לאבדות בנפש במהלך עמוד ענן המתבססות על דיווחי ארגונים אלו.

פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא מכון המחקר NGO Monitor מציין כי "דו"חות מחלקת המדינה האמריקנית אמינים הרבה יותר מאלו של ארגוני זכויות אדם אחרים, בפרט בהשוואה לקבוצות פוליטיות כמו Human Rights Watch ואמנסטי אינטרנשיונל. הפרקים על איראן, סוריה ומקומות נוספים באזור מהווים תזכורת חשובה להפרות האיומות המתבצעות באופן יומיומי תחת שלטונות אלו. יחד עם זאת, כאשר למחברי הדו"ח אין יכולת לבצע הערכה עצמאית ועליהם להסתמך על טענות ארגונים לא-ממשלתיים בעלי מקורות מוטים – יש לציין זאת בבירור. "