"זהו הדו'ח האחרון של משמר זכויות האדם (HRW, Human Rights Watch) אשר מעלים את הקשר הטרור הערבי ומחליף אותו במינוח משלהב והאשמות חסרות-בסיס, והופך באופן כוזב את הסכסוך הפוליטי למאבק אשר מבוסס על עוינות גזעית. הדו'ח עושה שימוש בשפת ה"מפורדים אך לא שווים" אשר נלקחה מתנועת זכויות האזרח האמריקאית," אומר פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor, מכון מחקר ירושלמי.

"באופן מדאיג אף יותר, בדו'ח זה HRW מאמץ טקטיקה של חרם, משיכת השקעות וסנקציות (BDS), במסווה של התנגדות להתנחלויות, אשר למעשה מבקשת להרוס את ישראל. זוהי הוכחה נוספת למסקנתו של מייסד HRW רוברט ברנסטיין, שטען כי הארגון הפך את ישראל למדינה מצורעת.


אנו גם מציינים שהת
זמון של דו'ח זה נועד לצאת בד בבד עם הקמפיין של הליגה הערבית לערער את תהליך השלום באמצעות ניצול המסגרות השונות של האו'ם."