מכון המחקר NGO Monitor מגנה את פרסום הסרטון של וועד מתיישבי שומרון ואת השימוש בדימויים המוצגים בו, וקורא ליוצרי הסרטון לגנוז אותו ולהתנצל. יש לדחות כל צורה של דמוניזציה כלפי כל מגזר או קבוצה בחברה הישראלית. חשוב שיתקיים שיח ציבורי ביקורתי על תופעת המימון הממשלתי הזר לארגונים לא-ממשלתיים, אך עם זאת הוא צריך להעשות בצורה אחראית ומושכלת.