ירושלים – כחלק מהסקירה מחדש של מדיניות המימון שלה, הקרן החדשה לישראל (NIF) פרסמה קווים מנחים חדשים אשר מצהירים שהקרן "לא תתמוך בפעילויות לעידוד חרם בינלאומי נגד מדינת ישראל ולא תתמוך בארגונים שמפעילים תוכניות בתחום זה," מציין NGO Monitor, מכון מחקר ירושלמי. ב-13 בדצמבר 2010, אתר הקרן החדשה שונה כך שיצהיר גם שהקרן "מתנגדת לתנועת החרם הבינלאומית על מדינת ישראל (Global BDS Movement), סבורה שדרכי הפעולה אלו אינן יעילות או אפקטיביות, ומודאגת מכך שחלקים מסוימים בתוך תנועה זו שואפים לחתור תחת עצם קיומה של מדינת ישראל."

NGO Monitor מציין שהקרן החדשה לישראל מכירה כעת שהמטרה של תנועת החרם הבינלאומית היא ליצור דה-לגיטימציה לזכותה של ישראל להתקיים. עמדה מוסרית זו נפקדה ממדיניותה הקודמת של הקרן לגבי נושא קריטי זה.


"הנהגת הקרן החדשה ממשיכה לצעוד בכיוון הנכון באמצעות ההערכה מחדש של המימון לקבוצות שמקדמות ותורמות לקמפיין החרם, משיכת ההשקעות והסנקציות נגד ישראל," אומר פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor. "שינוי זה הוא מרכיב משמעותי של
הקווים המנחים האתים של NGO Monitor בנוגע למימון של ארגונים לא ממשלתיים פוליטיים, אשר אמורים לסיים את המימון לקבוצות כמו קואליציית נשים לשלום, שחקן מפתח בתנועת החרם הבינלאומי, ולארבע קבוצות אחרות – הטלויזיה החברתית בישראל, מוסאוא, מחסום Watch, נשים נגד אלימות – שלחצו בהצלחה על קרן הפנסיה הנורווגית למשוך השקעות מחברות ישראליות ב-2009."


בדוח"ות מחקר
ובמאמר מה-30 בנובמבר, NGO Monitor ציין שקואליציית נשים לשלום קיבלה מענקים משמעותיים מהקרן החדשה לישראל מאז 2006. הקואליציה מריצה את אתר משיכת ההשקעות "מי מרוויח מהכיבוש?". פרוייקט זה "נוסד בתגובה לקריאה הפלסטינית לחרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל" והוא משמש פעילי BDS ברחבי העולם בכדי לזהות חברות שעליהם יוכלו לכוון מסע חרם אנטי-ישראלי. אתר "מי מרוויח מהכיבוש" ממשיך לקבל תרומות פטורות ממס באמצעות משרדי הקרן החדשה לישראל בבריטניה, ארצות הברית ושוויץ.

"הקרן החדשה צריכה כעת ליישם את הקווים המנחים החשובים הללו," מוסיף שטיינברג. "למרות מדיניותה החדשה של הקרן, האתרים של קואליציית הנשים לשלום ופרוייקט "מי מרוויח מהכיבוש" עדיין מציגים קישוריות לתרומות דרך הקרן החדשה לישראל. יש להסיר את הקישורים הללו באופן מיידי. אנו גם מצפים שהקרן החדשה תבהיר כיצד ומתי הקווים המנחים החדשים לקבלת מלגות ייאכפו, ואנו מוכנים לעבוד עם הקרן החדשה ותורמיה בכדי ליישם אותם. כאשר הקרן החדשה תנתק את הקשרים עם קבוצות שמקדמות BDS, היא תהיה על אותו הגל כמו NGO Monitor."

 

###