ירושלים – NGO Monitor פרסם היום (רביעי) את ההודעה הבאה בנושא הצעת החוק של ח"כ ציפי חוטובלי וח"כ אופיר אקוניס מהליכוד שתמנע מממשלות זרות וארגונים בינלאומיים לממן ארגונים לא-ממשלתיים בישראל:

 
הצעה חוק זו היא אחת מסדרה של הצעות חוק ודיונים המתמקדים בהשפעה המשמעותית של המימון רחב ההיקף, ובמקרים רבים החסוי, של ממשלות זרות לארגוני שדולה פוליטית בישראל. מימון זה מגביר באופן מלאכותי את ההשפעה והכוח של קבוצות אלו  בתהליכים הפוליטיים ובדיון הציבורי בישראל. בנוסף, רבים מארגונים לא-ממשלתיים אלו זנחו את מטרתם המקורית  לפעול לשינוי בקרב הציבור בישראל, ובמקום זאת מתמקדים בלגנות אותה ולקדם מדיניות מסוימת, כל זאת דרך הזירה הבינלאומית.
 
חקיקה זו, כמו קודמותיה, משקפת דאגה עמוקה אצל נבחרי הציבור בישראל בנושא המימון הממשלתי הזר לארגונים לא-ממשלתיים המעורבים בקמפיינים של דה-לגיטימציה. דאגה זו גם משתקפת בעקביות בסקרי דעת קהל.
 
כפי שהמחקר המעמיק והניתוח של NGO Monitor הדגימו באופן חוזר ונשנה, הצעות החוק הנוכחיות הינן בעיתיות ונראה כי הן אינן הפתרון לבעיות אלו. אך עם זאת, אין זה אומר שהבעיות האמיתיות אינן קיימות.
 
NGO Monitor ציין זאת עוד בפברואר 2011, כאשרה הכנסת אישרה את חוק "חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה" (ח"כ זאב אלקין – ליכוד). מטרת החוק היא לספק לדמוקרטיה הישראלית ולחברה האזרחית את המידע הנחוץ על מנת להעריך את היקף והשפעת המימון החסוי של ממשלות זרות לארגונים לא-ממשלתיים בעלי אג'נדה פוליטית צרה. מעטה הסודיות תחתיו מתקבלות ההחלטות על מימון זה והמניפולציה של החברה האזרחית הוכרו כניסיון לעוות את הנורמות והמנהגים ביחסים בין מדינות דמוקרטיות ריבוניות. עם זאת, עדיין יש לבחון אם חוק זה יושם כהלכה.