בהמשך להודעת השב"כ כי מוחמד אל-חלבי, מנהל סניף עזה של ארגון סיוע ההומניטרי World Vision, הסיט כ-60% מתקציב הסיוע של הארגון בעזה לחמאס – עוד עובד בארגון סיוע בינלאומי נעצר על האשמות דומות. וואחיד בורש הוא עובד של תוכנית הפיתוח של האו"ם (UNDP) משנת 2003, שהואשם במתן סיוע חומרי לחמאס ושימוש במעמדו במטרה לסייע לארגון הטרור.

בתגובה, פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא מכון המחקר NGO Monitor, המנטר ארגוני זכויות אדם המעורבים בסכסוך הערבי-ישראלי, ציין כי "לצערי המעצר של עובד רשמי ב-UNDP באשמת טרור אינו מפתיע בהתחשב בנכונותו של הארגון לעבוד עם החמאס. על ארגוני הסיוע לפקח באופן הדוק על העובדים ועל מעשיהם ולהשתמש בכל האמצעים ברשותם לצורך בקרה. זאת, על מנת להימנע מלספק סיוע למתקפות הרצחניות של חמאס, ולהעצים את סבלם של תושבי עזה, "

בשנת 2015, מכון המחקר NGO Monitor זיהה את מעורבותו של UNDP בחיזוק והעצמת הלגיטימיות של חמאס ב"תוכנית חיזוק הסיוע" (2012-2014). כבר אז עלה החשש לאפשרות של שיתוף פעולה בין UNDP ומוסדות חמאס. בשנת 2010, UNDP פירסם תוכנית המפרטת את ניהול הפרויקטים לעזה, המתאר באופן ברור שיתוף פעולה נרחב עם "הרשויות בעזה". שיתוף פעולה כזה הפך את חמאס לשותף רישמי בתהליך יישום הסיוע, דבר המטיל ספק ביכולת של UNDP להבטיח שהסיוע לא יחזק את יכולות הטרור של חמאס.

כפי שמכון NGO Monitor התריע פעמים רבות בעבר, המאמצים ההומניטריים בעזה חשופים מטבעם לסחיטה בידי כוחות אלימים, כולל ארגוני טרור. לכן, כל תכנון של פרויקטים הומניטריים בעזה חייב לכלול מדיניות ברורה, מוחשית ויעילה, המטפלת בסיכון של ניצול הסיוע, הן מצד הארגון המיישם והן מצד המממנים