ירושלים –NGO Monitor  פרסם היום דו"ח בנושא ארגון עדאלה ומאגר המידע אשר הארגון הקים ומציג חוקים והצעות חוק של הכנסת כ"גזעניים". הדו"ח, "מאגר 'החוקים המפלים' של עדאלה: גזענות מדומיינת להכפשת ישראל", מדגיש את  ההאשמות חסרות היסוד שהארגון מעלה בהקשר של "מאגר החוקים המפלים". לפי הניתוח של NGO Monitor, עדאלה מחשיב כל ביטוי רשמי של יהדות במדינת ישראל לגזענות. הארגון גם מתעלם לחלוטין מחוקים אשר מגנים על מיעוטים ומקדמים אותם, מצטט חוקים בצורה שגויה, ומכליל במאגר הצעות חוק שוליות שמעולם לא התקבלו.

המאגר כולל רשימה של 101 חוקים והצעות חוק אשר לא התקבלו אך אשר עדאלה מחשיבם ל"מפלים נגד האזרחים הערבים". מאגר זה שימש פעמים רבות מקור לפעילים פרו-פלסטינים במסגרת קמפיינים נגד ישראל ואף שימש כראייה לאפליה ישראלית כנגד אזרחים ערבים בפרסומים מגוונים כגון, BET והניו יורק טיימס, למרות האג'נדה האנטי-יהודית הבוטה ועיוות החוקים אותו הוא מכיל.

"מאגר זה של עדאלה מקדם את ההשוואה בין ציונות לבין גזענות, ומאפיין כ'גזענות' כל התייחסות לחיבור היהודי למדינת ישראל, כולל השימוש בלוח השנה העברי או בסמלים יהודיים דוגמת המנורה. זהו חלק מאסטרטגיית הלוחמה הפוליטית אשר עדאלה לקח חלק בגיבושה בוועידת דרבן עוד בשנת 2001", אמר פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor. "עדאלה גם מתעלם מההקשר ההשוואתי ומתייחס למעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי כאילו זהו מקרה יחיד בקרב המדינות הדמוקרטיות".

רבים מהחוקים והצעות החוק במאגר של עדאלה, אינם קשורים כלל לערבים אזרחי ישראל או למיעוטים אחרים. בנוסף, עדאלה טוען כי חוקים אשר מקנים הטבות ליוצאי צה"ל והשירות הלאומי מהווים אפליה כנגד ערבים ישראלים, ואין הוא מתייחס לאלפי ערבים, ביניהם דרוזים ובדואים, אשר כן משרתים בצה"ל או לחלופין לוקחים חלק בתוכניות שונות של שירות לאומי-אזרחי וזוכים להטבות.

הגרסה האנגלית של המאגר אינה כוללת תרגום מלא של החוקים, אך כן רוויה בשגיאות וטעויות בציטוטים ובפרשנות של החוקים.  מתוך 101 ה"חוקים" במאגר של עדאלה 44 הם למעשה הצעות חוק אשר לא התקבלו, ובכך הארגון מסתיר את ההליך הדמוקרטי אשר מתקיים בישראל.

"העובדה שהאיחוד האירופי והקרן החדשה לישראל ממשיכים לממן את עדאלה היא מטרידה", אמר פרופ' שטיינברג. "הפעילות של הארגון דוחה את הלגיטימציה של ישראל ושל התהליכים הדמוקרטיים שמתקיימים בה. בכך, הארגון פועל בניגוד למטרות ולקווים המנחים של תורמיו. קרנות ומדינות אשר ממשיכות לממן ארגונים דוגמת עדאלה צריכות להעריך מחדש את מעשיהן".