ירושלים – במסגרת הניסיון המתמשך להתמודד עם החששות שנוצרים כתוצאה מהמימון הממשלתי הזר לארגונים לא ממשלתיים בעלי אופי פוליטי בישראל, וועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק של חברי הכנסת ציפי חוטובלי ואופיר אקוניס (ליכוד). NGO Monitor, מכון מחקר ירושלמי, מציין שהצעת חוק זו והצעות דומות משקפות את החששות הרבים של ישראלים בנוגע למימון המסיבי, ולעתים הסודי, של מממשלות אירופיות ל"ארגונים לא ממשלתיים".

במקום להציג ולהגן בפומבי על עמדותיהם החולקות על מדיניות ישראל, בערוצים הדיפלומטיים המקובלים, האיחוד האירופי וממשלות אירופיות מנסים להפעיל לחצים באמצעות מימון מסיבי לארגונים פוליטיים בישראל," אומר פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor. "חלק גדול מהפעילות של הארגונים הלא ממשלתיים האלה מתקיימת מחוץ לישראל באמצעות לובינג וקיומם של קמפיינים באו"ם, בגופים משפטיים ובקמפוסים ברחבי העולם. פעילות זו גרמה לנבואה שהגשימה את עצמה – ככל שאירופה מסנה למנוע את הדיון הציבורי בישראל בנוגע לפעילותם של הארגונים אותם היא מממנת, כך היא יוצרת כעס בציבור, שיוצר יוזמות חקיקה נוספות בנושא".

כפי ש-NGO Monitor חשף, חוסר השקיפות הקיצוני בתהליכי המימון מצד ממשלות אירופיות לארגונים לא ממשלתיים הוא עצמו אנטי-דמוקרטי.

שטיינברג מוסיף, "הדיון בוועדת השרים היום, כולל ההתנגדויות להצעה, משקף את חשיבות ומורכבות הסוגיות, כמו גם את חוסנה של הדמוקרטיה בישראל. אלה ימשיכו להתקיים בדיונים הבאים בכנסת בנושא החקיקה, ובהצבעות חברי הכנסת".

NGO Monitor גם מציין שבפברואר 2011, הכנסת אישרה את "חוק חובת גילוי למי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה" של חבר הכנסת זאב אלקין (ליכוד). מטרת החוק היא לספק לציבור בישראל את המידע הנחוץ על מנת להעריך את מידת ההשפעה של המימון הסודי על ידי ממשלות אירופיות לקבוצה קטנה של ארגונים בעלי אופי פוליטי.

"אנו מתחילים לראות עכשיו את ההשפעה של חוק זה", אומר שטיינברג. "בניגוד לסודיות הרבה של האיחוד האירופי ושל ממשלות אחרות, הולנד, בריטניה, שוודיה ושוויץ החלו להעריך מחדש, ובמקרים מסוימים להפסיק את המימון לארגונים מסוימים. לכן, במקום ליזום הצעות חוק חדשות, יש ליישם באופן מלא את חוק חובת גילוי, ולבצע הערכה מהותית של האפקטיביות שלו".

"עם זאת, כל עוד ממשלות אירופיות ממשיכות עם המימון המסיבי בתהליכים סודיים לארגונים לא ממשלתיים, חברי הכנסת ימשיכו להגיב לחששות הציבור. הפוליטיזציה המתמשכת של התהליך הדמוקרטי הנורמלי, ונושאים הקשורים למימון לארגונים לא ממשלתיים בעלי אופי פוליטי לא יחמקו מכך".

 לרקע ומידע נוסף בנושא הקש כאן