ירושלים – ד"ר ריצ'רד הורטון, עורך כתב העת הרפואי "הלנסט", פרסם היום את התגובה אותה הבטיח למאות רופאים בבית החולים רמב"ם בחיפה. מכון המחקר NGO Monitor פרסם את ההודעה הבאה בעניין:

מאמר המערכת של הורטון ב"לנסט" השבוע הוא צעד נוסף בהפסקת ניצול כתב העת להכפשת ישראל. יצירת "שותפות חדשה לפרסום סדרת מאמרים בנושא מערכת הבריאות הישראלית ובנושא המחקר הרפואי בישראל" היא משמעותית.

עם זאת, הורטון לא התנצל ולא קיבל את האחריות לפרסום "המכתב הפתוח למען תושבי עזה" ביולי 2014. תוכן מכתבם של "מנדוקה ואחרים" הוא סיסמאות פוליטיות, האשמות שווא בוטות נגד ישראל והקהילה הרפואית שלה, כמו גם טיוח של אלפי שיגורי הרקטות מעזה נגד אזרחים ישראלים, אשר כל אחד מהם הוא פשע מלחמה. ברור שטוב היא אילו מכתב זה לא פורסם. סוגיה זו הועלתה מספר רב של פעמים בעת ביקורו של הורטון בישראל, אך מאמר המערכת שלו לא מתייחס לעניין כלל.

הורטון אכן מכיר בכך ש"שתיים ממחברות" המכתב על עזה – ד"ר פאולה מנדוקה וד"ר סוי אנג – "הפיצו סרטון פוגעני ומרושע" שנוצר על-ידי הניאו-נאצי האמריקאי, דיוויד דיוק, כפי שנחשף על ידי NGO Monitor ופורסם בטלגרף הבריטי. אבל הורטון אינו מתייחס לשאלה כיצד ומדוע תהליך העריכה ב"לנסט" אפשר למכתב המכוער להתפרסם ולפגוע באמינות כתב העת. במקום להגיע למסקנות המוסריות המתבקשות, ולבטל את פרסום המכתב, אותו הוא מבקר רק בשל "הקיטוב" לו הוא גרם, הוא אינו נוגע בפרסומים עתידיים אפשריים של מנדוקה, סוי אנג ומחברים נוספים של המכתב, בהם מאדס גילברט ואיאן צ'למרס.

כפי ש-NGO Monitor ציין פעמים רבות להורטון ולמו"ל Elsevier, יש את החובה המוסרית והמקצועית להכיר בתפקידם המרכזי בפעילות הזדונית של ה"לנסט" יחד עם ארגונים פלסטינים רפואיים. מסגרת זו נותנת במה חשובה ל-Medical Aid for Palestinians, ארגון אשר יוסד על ידי סוי אנג, אחת ממפיצות הסרטון האנטישמי, וממחברי המכתב בנושא עזה.

עד שהורטון יכיר בסוגיות אלו, ויישם את הצעדים אשר מובאים להלן, הצעתו "להנחיה חדשה", התייחסותו לאופי "המפריע והמקטב" של השיח הפוליטי, ואזהרתו נגד פרסום כתבי יד אשר "עלולים לקטב באופן מיותר, או להחריף מחלוקות פוליטיות", כולן חסרות תוכן ממשי.

כדי להסיר את הכתם מעל שמו הטוב של ה"לנסט", NGO Monitor קורא להורטון לנקוט בצעדים הבאים:

  1. פרסום התנצלות ברורה וחד משמעית אשר תפורסם באופן בולט באתר ה"לנסט" כמו גם בעותקים הקשיחים של כתב העת, ותכלול גם את ביטול פרסומו של המכתב בנושא עזה.
  2. הסרת מכתבם הנגוע באנטישמיות של מנדוקה, סוי אנג ואחרים (יולי 2014) מאתר הלנסט באופן מידי.
  3. ייסוד הליכים מקצועיים לשיפוט מאמרים בנושאים פוליטיים סבוכים דוגמת הסכסוך הערבי-ישראלי.
  4. הערכה מחדש של כל המאמרים אשר פורסמו על ידי ה"לנסט" בנושא ישראל מאז ינואר 2001 כדי לבחון האם ואילו מאמרים אינם עומדים באמות מידה מדעיות, ופרסום תיקונים והתנצלויות במקומות הנדרשים.