ירושלים – מברק חסוי משגרירות ארה"ב בתל-אביב שפורסם בוויקיליקס, מכיל אמירות שנויות במחלוקת של בכירה בקרן החדשה לישראל המתייחסות לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. המברק, העוסק בפוליטיקה של הארגונים הלא-ממשלתיים בישראל בהקשרה של הצעת החוק של הכנסת "חובת גילוי למי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה", מדגיש גם את אופיים הלא-דמוקרטי של ארגונים אלו, אומר מכון המחקר הירושלמי NGO Monitor.

 
בפברואר 2011, חדווה רדובניץ, אז סמנכ"ל ומנהלת מחלקת המענקים של הקרן החדשה לישראל, אמרה לבכירים בשגרירות ארה"ב שהיא "מאמינה שבעוד מאה שנים ישראל תהיה בעלת רוב ערבי, ושהיעלמותה כמדינה יהודית לא תהיה הטרגדיה שהישראלים חוששים ממנה מכיוון שהיא תהיה דמוקרטית יותר". (הדגשות לא במקור)
 
"האמירות האלו מפי בכירה בקרן החדשה לישראל מעלות פעם נוספת שאלות מהותיות לגבי מחויבותה של הקרן החדשה לישראל להגדרה העצמית של העם היהודי, ולמדינת ישראל כמדינה יהודית", אמר פרופסור ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor. "הקרן החדשה לישראל היא השחקן הלא-ממשלתי החזק ביותר בישראל, והמדיניות שלה משפיעה על מיליוני ישראלים, מבלי שהיא צריכה לתת דין וחשבון לאיש, וללא מערכת של איזונים או בלמים. הצהרה זו בשילוב עם המימון שנותנת הקרן ושיתוף הפעולה ההדוק שלה עם ארגונים המקדמים את המתקפות הפוליטיות על ישראל, מדגישה את הצורך בשינוי משמעותי במנהיגות הקרן החדשה לישראל ובסדרי העדיפויות שלה."
 
בצורה רחבה יותר, המברק משקף את המרכזיות של חוסר השקיפות במימון ארגונים ישראלים המקדמים אג'נדה פוליטית על ידי ממשלות אירופאיות, כולל תפקידם בהאשמות בדבר "פשעי מלחמה" שנעשה בהן שימוש בדו"ח גולדסטון הכוזב. NGO Monitor מצוטט בהרחבה במברק, דבר המדגים את השפעתו על ניתוח המדיניות של ממשלת ארה"ב. בו זמנית, מנהיגי הארגונים הלא-ממשלתיים דוגמת בצלם, האגודה לזכויות האזרח בישראל וגישה (כולם חלק מרשת הארגונים של הקרן החדשה) מודים שלארגונים שלהם אין אחיזה בחברה הישראלית. בנושא זה, פרופסור שטיינברג מוסיף "שבהתייחסה ל'חוסר התמיכה של הציבור בארגונים הלא-ממשלתיים', הקרן החדשה לישראל מדגישה את 'הגרעון הדמוקרטי' של ארגונים פוליטיים אלו – הם מייצגים את הממשלות האירופאיות שמממנות אותם יותר מאשר את החברה הישראלית."
 
לפי המברק, רדובניץ אמרה "שלקרן החדשה לישראל אין תוכניות להקים בסיס תמיכה בנושאי זכויות אדם בימין הישראלי, למרות שהיא מאמינה שהפוליטיקה הישראלית תינטה לימין בעתיד הנראה לעין". פרופסור שטיינברג הוסיף "אמירה זו מחזקת את הראיות הרבות לכך שהקרן החדשה לישראל מעדיפה לפעול כקבוצה פוליטית אופוזיציונית, ולא כגורם מוביל בקידום ערכי זכויות אדם אוניברסאליות בכל המגזרים של החברה הישראלית."
 
NGO Monitor מציין שהמברק מזהה את רדובניץ כעובדת לשעבר באגודה לזכויות האזרח בישראל, שקיבלה 1.3 מיליון דולר בקירוב מהקרן החדשה לישראל בין השנים 2009-2010. רדובניץ הייתה גם המנהלת של רופאים לזכויות אדם – ישראל, וחברת הוועד המנהל של המוקד להגנת הפרט, ארגון נוסף של הקרן החדשה לישראל המקדם האשמות שונות נגד ישראל, דוגמת האשמות בדבר "פשעי מלחמה".