ירושלים – מינויו והתפטרותו של פרופ' וויליאם שאבאס מראשות הוועדה מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם לחקירת אירועי צוק איתן היא תוצר של השחיתות וחוסר היושרה באו"ם ובפורומים אחרים אשר מכפישים את ישראל, כך לפי מכון המחקר הירושלמי, NGO Monitor. על האו"ם לעצור את החקירות של ישראל ולהתחיל לחקור באופן מידי את הגילויים המטרידים לגבי הרשלנות והטיה של הארגון.

"הנזק כבר נעשה. וויליאם שאבאס, אשר הטייתו נגד ישראל כבר הוכחה, לא היה צריך לקבל את המינוי לעמוד בראשות וועדת החקירה מלכתחילה", אמר פרופ' ג'ראלד שטיינברג נשיא NGO Monitor. "מכיוון שוועדת החקירה סיימה את שלב איסוף הראיות, הדו"ח הסופי יוכתם על ידי מנהיגותו של שאבאס עד שלב זה".

הגילוי כי שאבאס סיפק שירותים משפטיים לאש"ף מעלה שאלות רבות, אשר מועצת זכויות האדם של האו"ם צריכה לענות עליהן באופן שקוף ופומבי:

  • איזה עוד ניגודי אינטרסים שאבאס לא טרח לגלות?
  • אילו קשרים מקצועיים ואחרים היו לשאבאס עם ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים דוגמת אמנסטי אינטרנשיונל, ואילו תפקידים ארגונים אלו שיחקו ב"חקירה" מטעם האו"ם?
  • כיצד תהליך בחירת יושב ראש וועדת החקירה של האו"ם כשל? לפי דיווחים בתקשורת שאבאס "לא התבקש לפרט לגבי שירותי הייעוץ אותם הוא סיפק כאשר הוא מונה".
  • אם בכירים באו"ם היו מודעים לעברו של שאבאס, מדוע מידע זה לא פורסם בשלב מוקדם יותר?

על עיתונאים מוטלת האחריות להמשיך ולחקור שאלות אלו.

"על וועדת החקירה להתפזר באופן מידי עוד לפני שיהיו גילויים מביכים נוספים", המשיך פרופ' שטיינברג. "המנדט של הוועדה עוד מראשיתה היה חלק מהקמפיין לפגוע בישראל באמצעות ניצולו של המשפט הבינלאומי והערך האוניברסלי של זכויות האדם. מועצת זכויות האדם של האו"ם כשלה, ולא הפיקה לקחים מתהליך גולדסטון (2009), אשר הסתיים בכך שהשופט גולדסטון עצמו חזר בו מהדו"ח.

כפי שמפורט בדו"ח של NGO Monitor לוועדת שאבאס, פרסומים של ארגונים לא-ממשלתיים בנושא סכסוכים מזוינים בכלל ובנושא צוק איתן בפרט אינם אמינים, וזו הסיבה העיקרית שעתידו להיכשל, כפי שדו"ח גולדסטון נכשל.

למידע נוסף על ניגודי האינטרסים של שאבאס וחוסר ההתאמה הברורה שלו להובלת חקירה הנוגעת בישראל ראו: