ירושלים – בעקבות חשיפת תפקידה המרכזי של הקרן החדשה לישראל (NIF) במימון פעילויות חרם, משיכת השקעות, וסנקציות (BDS) של קואליציית הנשים לשלום (CWP), הקרן פרסמה ב-12 במאי הצהרה שטענה באופן כוזב שארגון NGO Monitor "פרסם ביודעין מידע כוזב". NGO Monitor מציין שהקרן החדשה ממשיכה להתכחש לאחריותה ולהציג שלא כהלכה עובדות בנוגע למימון קואליציית הנשים לשלום – ובפרט את קמפיין ה-BDS, "מי מרוויח מהכיבוש?" של הקואליציה – והיא פנתה לטקטיקה של השמצות לא-מתורבתות, כולל עיוות בוטה של השיחה בין פרופ' שטיינברג ורחל ליאל.


המידע הזמין הפומבי העדכני ביותר אודות מענקי הקרן החדשה לישראל מראה כי הקואליציה קיבלה קרוב ל-300,000$ בין השנים 2006 ו-2009. בנוסף למענק זה, אתר הקואליציה ממשיך להצהיר שהקרן החדשה לישראל מקבלת
תרומות פטורות ממס בארצות הברית, בריטניה, ושוויץ בשם הקואליציה ובשם פרוייקט "מי מרוויח מהכיבוש?". הקרן החדשה עוד לא פרסמה מידע אודות מעניקה בשנים 2010-2011.


"ברור כי בכירי הקרן החדשה הבינו באיחור רב שהם אחראים לטעויות יקרות ביותר בכך שמימנו את מנהיגי הקמפיינים של דמוניזציה ו-BDS," אומר פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor. "אנו מקווים שכחלק מקבלת הקווים המנחים האתיים של NGO Monitor למימון ארגונים, הקרן החדשה לישראל תפרסם את כל המידע אודות מענקיה תוך פרק זמן סביר. חשוב לוודא שכל המימון הישיר והעקיף לקבוצות כגון קואליציית הנשים לשלום אכן יופסק, ושהקרן החדשה תצטרף לגינוי הפומבי של פעילות בלתי-מוסרית זו. אנו גם דוחקים בקרן החדשה לישראל להפסיק את התקפותיה הלא-מתורבתות שמבקשות להשתיק את הדיון החשוב הזה. כפי שדוגמת הקואליציה ודוגמאות אחרות מדגימות, בכירי הקרן החדשה ותורמיה לעיתים קרובות אינם מבינים את ההשלכות של הפעילויות והמימון של הקרן עצמה".

מכתבו של פרופ' שטיינברג לדר' צ'רני בנוגע לקרן החדשה לישראל.