ירושלים – כחלק מהתיקונים של הקווים המנחים של הקרן החדשה לישראל (New Israel Fund), ארגונים אשר נתמכים על ידי הקרן לא יוכלו יותר "לשלול את הזכות של העם היהודי להגדרה עצמית ריבונית בתוך ישראל," מציין NGO Monitor, מכון מחקר ירושלמי.
"הנהגת הקרן החדשה לישראל נוקטת בצעד חשוב בכך שהסכימה לאמץ את המהות של
הקווים המנחים האתיים למימון פעילות של ארגונים לא ממשלתיים פוליטים שפרסם NGO Monitor, אומר פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor. "בקווים המנחים החדשים הללו גלומה היכולת לשים קץ למימון של קבוצות שמעמידות בשאלה את הרעיון של ישראל כמדינה יהודית. באמצעות קווים חדשים אלו, הקרן החדשה תצטרך להעריך מחדש את המימון לעדאלה, מדה אל-כרמל, מוסאוא, קואליציית נשים לשלום, רופאים לזכויות אדם-ישראל, וקבוצות אחרות שלהן מטרות דומות."
NGO Monitor פרסם דו'חות מפורטים על הארגונים שמקבלים מימון מהקרן החדשה (
הקרן החדשה עברה את הגבול, דו"חות NGO Monitor, ה-14 במאי 2010), ואשר פעילים בקמפיינים של דה-לגיטימציה נגד ישראל, גם באמצעות השימוש ברטוריקה של "אפרטהייד" ו"פשעי מלחמה", נטילת חלק בתביעות 'לוחמה משפטית' נגד בכירים ישראלים, וטקטיקות אחרות. בעקבות אלו, פורסמה ביוני ההצעה של הקווים המנחים האתיים לקרן החדשה לישראל.
"הקרן החדשה לישראל משחקת תפקיד מרכזי בדיון הציבורי המתוח בנושא ישראל, הן פה והן בקהילה הבינלאומית, והיא יכולה גם לשמש כמודל לתורמים ממשלתיים של ארגונים לא ממשלתיים," מוסיף שטיינברג. "זוהי הסיבה לכך שהקווים המנחים החדשים הללו כה חשובים. על הקרן החדשה לפתח כעת מנגנוניםליישום, כמו גם את מסגרת הזמן הדרושה לכך. NGO Monitor ימשיך לדווח ולנתח את מדיניות המימון בפועל של הקרן החדשה לאור הקווים המנחים החדשים."

###