בצעד נוסף לקראת הגברת השקיפות במימון ארגונים לא ממשלתיים (NGOs) בישראל, ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה היום (16.8.10) בהצעת חוק שתביא לידי שקיפות של ארגונים אשר מקבלים תמיכה ממשלתית זרה. את הצעת החוק הגיש חבר-הכנסת זאב אלקין (ליכוד), בעקבות שינויים של נוסח מוקדם יותר שהוצג בפברואר.

בשימוע זה, פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor, סיפק חומר-רקע וניתוח של התפקיד שמשחקים האיחוד האירופי ומדינות שחברות בו במימון הסודי של ארגוני 'החברה האזרחית' וארגונים לא ממשלתיים ישראלים, פלסטינים ואחרים.

"הצעת החוק היא צעד חשוב לקראת ההגנה על הדמוקרטיה הישראלית והחברה האזרחית מפני מניפולציות," העיר שטיינברג. "בעוד שממשלות זרות מקצות כספים לפעילויות וארגונים רבים בישראל, הסודיות שנוגעת לקבוצות שדולה פוליטית בולטת ביותר, כמו גם התפקיד של הקבוצות שמקבלות את הכספים בדמוניזציה דרך מסגרות האו'ם, הפרלמנט האירופי ובירות זרות."

בהצהרתו, פרופ' שטיינברג דן בתפקיד האיחוד האירופי והמדינות החברות בו במימון קבוצות כגון יש דין, שוברים שתיקה, הועד הישראלי נגד הריסת בתים, הועד הציבורי נגד עינויים בישראל, גישה, בצלם ואחרות אשר תרמו להאשמות 'פשעי המלחמה' של גולדסטון נגד בכירים ישראלים. שטיינברג הדגיש את הצורך באמצעים חילופיים להשגת שקיפות, בהתחשב בכשלונות האיחוד האירופי במימד חשוב זה.

"אנו לא יודעים אם תהליכים סודיים אלו מפרים את ההליך החוקי היאות ופרקטיקות ניהוליות תקניות," אמר שטיינברג. "הסודיות הקיצונית סביב המימון מותירה חוסר-ידיעה רב – האם חברים של מקבלי ההחלטות מקבלים התחשבות מיוחדת? האם מישהו מנתח או למעשה עוקב אחרי פעילויות השדולה הפוליטיות? אנו פשוט לא יודעים, וזה צריך להשתנות."

להצהרה המליאה של פרופ' שטיינברג, ניתן לפנות ל- NGO Monitor.

ארגון NGO Monitor השתתף בכנס של הכנסת בדצמבר 2009, אשר נערך תחת חסותו של חבר הכנסת אלקין והשר מיכאל איתן, על "מימון ממשלתי זר לפעילויות פוליטית בישראל." כנס זה קדם להצגת הצעת החוק בפברואר. בתגובה, ארגונים לא ממשלתיים הממומנים בידי האיחוד האירופי הפעילו לחצים על ועדת המשנה לזכויות האדם של האיחוד האירופי לכנס ישיבה על "המצב של ארגונים לא ממשלתיים והחברה האזרחית בישראל" ב-23 ביוני.

"ארגוני שדולה פוליטיים רבים, אשר מתוכם רבים ממומנים בידי האיחוד האירופי, מעוותים את המשפט הבינלאומי בכדי לפרסם גינויים חד-צדדים של ישראל," הצהיר שטיינברג לפרלמנט האירופי. "בו בזמן, הם סותרים את טענתם כי הם עובדים עבור זכויות אדם אוניברסאליות באמצעות מתן תשומת לב מועטה ביותר לזכויותיהם של ישראלים. בעוד שהארגונים שממומנים על ידי האיחוד האירופי פרסמו מאות דו'חות אשר מגנים את ישראל, הם הראו דאגה מועטה ביותר לזכויות של הילדים משדרות."

שטיינברג הוסיף, "לישראלים, כמו לאזרחים של כל דמוקרטיה, יש את הזכות לדעת כיצד קבוצות השדולה הפוליטיות מקבלות את מימונן, וכיצד הן דואגות למלא את מטרותיהן. למרבה הצער, הדמוקרטיה הישראלית מנוצלת ומושפעת באופן תכוף. שקיפות של המימון תיתן לישראלים את המידע ההכרחי להעריך את הקבוצות הללו ואת פעילויותיהן."

למידע נוסף, ניתן לצפות בדו'ח של NGO Monitor, "ריבונות על תנאי: היקף התמיכה של ממשלות זרות בארגונים פוליטיים בישראל"


###