הדו"ח ה"מתוקן" אותו פרסמה הכנסייה הסקוטית אינו צעד קדימה;
על הכנסייה לנתק את הקשר עם הארגון הקיצוני "סביל"

ירושלים – הדו"ח ה"מתוקן" אותו פרסמה הכנסייה הסקוטית בהמשך לדו"ח אשר הוציאה בחודש אפריל, בו שללה את זכויות היהודים בארץ ישראל אינו מספק, וממשיך להישען בטענותיו על הארגון הקיצוני "סביל", אומר מכון המחקר NGO Monitor.

יצחק סנטיס, מנהל התכניות ב- NGO Monitor, אמר: "הכנסייה ערכה שינויים קוסמטיים מינוריים בדו"ח ולמעשה מדובר באותה גברת בשינוי אדרת. בעוד הכנסייה הסקוטית הוציאה חלק מהביטויים הקשים מהדוח, האידיאולוגיה והתיאולוגיה הפוגעניות כלפי היהדות והיהודים נותרו בעינן".

סנטיס הוסיף כי הדו"ח המתוקן מכיל גישה מתנשאת כלפי החששות הלגיטימיים של יהודים מהשלכות הדו"ח: "המסרים של הכנסייה הסקוטית כלפי היהדות, כפי שעולים מן הדו"ח, אינם משתמעים לשני פנים והם בוטים ומעליבים".

מכון המחקר NGO Monitor מדגיש כי הכנסייה הסקוטית מושפעת מארגון "סביל" ומסתמכת עליו. "סביל" הוא ארגון לא ממשלתי הממומן על ידי ממשלות זרות, המקדם את "תיאולוגיית השחרור הפלסטינית" של מייסד הארגון, הכומר נעים עתיק, וטוען כי הכנסייה הנוצרית החליפה את היהדות ואת העם היהודי. מסרים אלה נותרו בדו"ח "המתוקן" של הכנסייה הסקוטית.

עוד ציין סנטיס כי: "הכומר עתיק מקדם דימויים אנטישמיים קלאסיים, בהם האשמה כי היהודים רצחו את ישו. ועדיין, הכנסייה הסקוטית מסתמכת על דבריו למרות שהיא מצהירה בדו"ח כי היא דוחה גזענות ושנאה דתית, ומגנה את האנטישמיות. אם כך, הרי שאין מקום לדו"ח מן הסוג הזה כלל. אנו קוראים לחברי העצרת הכללית של הכנסייה שאמורים להתכנס לדון במסמך, לא רק לדחותו על הסף, אלא לסיים לאלתר כל קשר עם ארגון 'סביל' ומסרי השנאה שהוא מפיץ ".