ירושלים –  בהחלטה הנוגעת לעתירה שהוגשה על-ידי מכון המחקר הירושלמי, NGO Monitor, בית הדין האירופי לצדק אישר כי האיחוד האירופי לא פעל בשקיפות בכל הנוגע למימון שמועבר לארגונים לא ממשלתיים. מ- NGO Monitor נמסר כי החלטת בית הדין שנתקבלה ב- 27 בנובמבר 2012, מתירה את קיומם של ההליכים הסודיים הללו, תוך הפרה של נורמות השקיפות והדמוקרטיה.

 נשיא NGO Monitor, פרופסור ג'ראלד שטיינברג, אמר כי "למעלה מעשור, האיחוד האירופי פועל בחוסר שקיפות בכל הנוגע למימון ארגונים לא ממשלתיים פוליטיים, דבר הנעשה תחת מעטה סודיות כמעט מוחלטת. כחלק מכך, בכירים באיחוד האירופי ניסו להצדיק את הסודיות המוחלטת על-ידי שימוש בטענות מוגזמות של 'ביטחון הציבור' ו- "ואינטרסים מסחריים'. המסקנה ההגיונית היחידה היא שלאיחוד האירופי יש מה להסתיר".

 באוקטובר 2008, בהתבסס על חוקי חופש המידע האירופיים, NGO Monitor ביקש מהנציבות האירופית מסמכים העוסקים בתהליכי קבלת החלטות ובהערכות המימון לארגונים לא ממשלתיים ישראליים פוליטיים.האיחוד האירופי נמנע שוב ושוב מלהגיב בפרק זמן סביר לבקשות NGO Monitor, והחומרים שבסופו של דברים כן נשלחו למכון המחקר, היו ערוכים ומצונזרים כך שכל המידע הרלוונטי הוסר. בינואר 2010, לאחר שלושה עשר חודשי ערפול מצד האיחוד האירופי, NGO Monitor הגיש עתירה לבית המשפט במסגרת חוקי חופש המידע האירופיים, בניסיון לגרום לנציבות האירופית לתת דין וחשבון כלשהו בנושא זה.

 עוד הוסיף שטיינברג כי "פסיקת בית המשפט מצאה כי האיחוד האירופי לא סיפק את המסמכים בתוך פרק זמן סביר וכי 'ניתן לראות בכך החלטה ברורה לחסימת הגישה [למסמכים]'. יתרה מזאת, בפניותיו לבית הדין, הודה האיחוד האירופי כי בכירים צנזרו את הנתונים המשמעותיים, בהם 'מסקנות הפיקוח' ו-'מסקנות ספר[י] החשבונות', כמו גם 'הערות נוספות' שניתנו על-ידי מעריכי הפרויקטים השונים. במילים אחרות,האיחוד האירופי חסם כל הערכה עצמאית של ההחלטות שקיבל לגבי מימון ארגונים לא ממשלתיים, ומנע מהציבור את הידיעה האם התנהלות האיחוד האירופי עולה בקנה אחד עם הנורמות המקצועיות שלו".

 על אף ההודאה והממצאים הללו, בתקופה שבין ינואר 2010 ועד נובמבר 2012, בית הדין לא קיים כלל שימוע בעתירה של NGO Monitor, ואף הגיע להחלטה מבלי שנתן ל- NGO Monitor את ההזדמנות להופיע בפניו, ככל הנראה כתמיכה במאמץ למנוע את פרסומם של הפרוטוקולים וההערכות המדוברות.

 NGO Monitor מציין כי מימון מהאיחוד האירופי, המסתכם במיליוני אירו בכל שנה, הועבר לקומץ ארגונים פוליטיים מובהקים דוגמת עדאלה, הועד הישראלי נגד הריסת בתים, מוסאווה, מחסום ווטש, רופאים למען זכויות אדם-ישראל והועד הציבורי נגד עינויים בישראל. פרוטוקול של האיחוד האירופי משנת 1999, שהודלף לציבור, הראה כי פרויקטים רבים מומנו בכוונה לבצע מניפולציה בוטה בהליכים הדמוקרטיים הישראליים.

 "בנוסף להפרות עקרונות בסיסיים של שקיפות בממשל, המימון הסודי המועבר לארגונים לא ממשלתיים ישראליים מפר בגסות ומבקש לעשות מניפולציה בהליכים הדמוקרטיים הישראליים", אמר שטיינברג. "בעודNGO Monitor ימשיך לחתור לחשיפת הפרוטוקולים הרלוונטיים על מנת לענות על חוסר השקיפות ובכדי להבטיח את יישומם של איזונים ובלמים, אנו מציינים כי בית הדין האירופי הכיר בנקודה העיקרית שלנו במהלך ההליכים הללו. חברי הפרלמנט האירופי, אזרחים אירופאים, התקשורת, ואזרחים ישראליים אשר חייהם מושפעים ישירות מהנוהג חסר האחריות הזה, מודעים כעת לנושאים אלו ולהשלכותיהם".

 

למידע נוסף על העתירה של NGO Monitor, הקש כאן.