ירושלים – בתגובה לקריאתם של 50 ארגונים לא ממשלתיים וסוכנויות או"ם לממשלת ישראל להסיר את הסגר על עזה, NGO Monitor פרסם את ההודעה הבאה:
 

"קריאה זו ממשיכה בניצול לא מוסרי של זכויות אדם למטרות פוליטיות," אומר פרופ' ג'ראלד שטיינברג,נשיא NGO Monitor.  "הארגונים וסוכנויות האו"ם הללו מדברים גבוהה על זכויות אדם וסיוע המוניטארי בעודם מתעלמים מירי רקטות על אזרחי ישראל – כאשר כל רקטה שנורית היא פשע מלחמה. על הארגונים האלה להשתמש במשאבים העצומים שלהם כדי לעצור את הברחות הנשק המסיביות לעזה, במקום לנסות ולגנות את ישראל."

"חברי וועדת פאלמר (מטעם מזכ"ל האו"ם לחקירת אירוע המשט) ומומחים משפטיים אחרים הצהירו שהסגר של ישראל על עזההוא חוקי במסגרת המשפט הבינלאומי. בניגוד לכך, ההצהרה הזאת, כמו הצהרות רבות של ארגונים לא ממשלתיים אין לה שום בסיס או תוקף משפטי והיא חלק מהקמפיין האנטי-ישראלי שהושק בפורום הארגונים הלא ממשלתיים של וועידת דרבן ב-2001. ארגונים אלה חותרים תחת היסודות של זכויות האדם."

שטיינברג מוסיף: "אין דרך להסביר את המימון המסיבי שמדינות אירופה מעבירות לארגונים רבים שחתמו על הצהרה זו, כולל אמנסטי, Cordaid (הולנד), Christian Aid (בריטניה), דיאקוניה (שוודיה) ו-Oxfam,כמו גם ארגונים רבים אחרים בעלי אג'נדה פוליטית דומה. הצהרה זו מדגישה פעם נוספת את הצורך ברפורמה דחופה בדרך בה אירופה מממנת ארגונים מסוג זה."