ירושלים – בתגובה לקבלת הצעת החוק המחייבת עמותות לדווח על מימון ממדינות זרות לקריאה שנייה ושלישית על ידי וועדת חוקה חוק ומשפט היום, פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor פרסם את ההצהרה הבאה:

"חוק זה הוא צעד חשוב להגנת הדמוקרטיה הישראלית והחברה האזרחית ממניפולציה והוא מספק את המסגרת ההולמת להטלת האחריות על מדינות זרות בשל המימון שלהן לארגונים לא ממשלתיים. בעוד ממשלות זרות מקצות כספים לפעילויות וארגונים רבים בישראל, הסודיות בעניין ארגונים בעלי אופי פוליטי בולטת, כפי שבולט תפקידם של הארגונים המקבלים את המימון בדמוניזציה של ישראל דרך האו"ם הפרלמנט האירופי ובירות זרות.

ממשלות דמוקרטיות הטוענות שהן פועלות בשקיפות מוגברת צריכות לפעול כך, במיוחד בהתייחסן לדמוקרטיות אחרות. אבל לכמה בכירים אירופאים, ישראל היא יוצא מן הכלל ונתפסת כמגרש משחקים פוליטי. המימון של ממשלות אירופאיות לארגונים לא ממשלתיים, שתהליך קבלת ההחלטות בעניין זה הוא סודי ביותר, בלי שום דין וחשבון הוא בעל השפעה מזיקה ביותר."