27 במאי, 2013- לקראת כינוס הפורום העולמי למלחמה באנטישמיות השבוע בירושלים, מכון המחקר NGO Monitor הוציא דו"ח מיוחד אשר סוקר את הפעילות האנטישמיות של ארגונים לא ממשלתיים ויוצג למשתתפי הפורום.

בדו"ח מצוין כי "ארגונים לא ממשלתיים הטוענים כי הם מקדמים זכויות אדם ומטרות הומניטאריות אחרות -בהקשר של הסכסוך הערבי-ישראלי, עושים שימוש נרחב בדימויים אנטישמיים"; בנוסף נטען בדו"ח כי "ארגוני זכויות אדם כושלים בגינוי אנטישמיות והסתה נגד יהודים".

דו"ח NGO Monitor מספק דוגמאות מפורטות של אנטישמיות קלאסית הכוללת עלילות דם והתקפות תיאולוגיות על היהדות, וכן דוגמאות של "אנטישמיות חדשה" בה השנאה כלפי יהודים באה לידי ביטוי בדמוניזציה של ישראל ובמוסר כפול כלפיה. האנטישמיות בהקשרה הנוכחי, מתבטאת בקמפיינים פוליטיים נגד ישראל מצדם של ארגונים לא-ממשלתיים, הפועלים על פי המתווה שנוסח בפורום הארגונים הלא ממשלתיים של ועידת דרבן בשנת 2001 . הקמפיינים הנ"ל כוללים פעילות של תנועת ה – BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) ולוחמה משפטית.
חלק מהארגונים טוענים כי הם אינם אנטישמיים אלא "אנטי-ציוניים" או "מבקרים של ישראל". אולם, הדו"ח מראה כיצד ארגונים אלו פועלים באופן העונה על הגדרת האנטישמיות כפי שנוסחה על-ידי האיחוד האירופי ועל-ידי מחלקת המדינה האמריקנית.

הדו"ח מוצא כי למרות הראיות הברורות על כך שארגונים פועלים באופן אנטישמי, ממשלות ממשיכות לממן אותם.

פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor: "המימון הממשלתי המתמשך לארגונים העוסקים בפעילויות גזעניות ובהסתה, מדגיש את המוסר הכפול העקבי: שנאה כלפי יהודים מותרת באופן שלא היה עולה על הדעת כלפי כל קבוצה גזעית, אתנית או דתית אחרת. יתרה מזאת, זכותם של היהודים והישראלים להגדיר מה נחשב אפליה כלפיהם נשללת".