ירושלים – NGO Monitor הציג היום לחברי קונגרס דו"ח המראה כי המימון מטעמה של ממשלת ארה"ב לכמה ארגונים פוליטיים בשטחי הרשות הפלסטינית ובישראל נוגד את מדיניותה של ארה"ב, ומשפיע בצורה שלילית על תהליך השלום. בנוסף, אין על כספים אלו בקרה עצמאית החיונית למניעת ניצולם לרעה.
 
פרופסור ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor נמצא בוושינגטון בימים אלה בסדרת פגישות עם חברי קונגרס, מכוני מחקר בוושינגטון, עיתונאים ומעצבי מדיניות:  "חלק מהארגונים המקבלים מענקים פועלים באופן הנוגד את המטרות והמדיניות של תכניות המימון", הסביר שטיינברג. " לדוגמא, הקרן הלאומית לדמוקרטיה (NED), הזוכה למימון מממשלת ארה"ב, מממנת ארגונים המכפישים את ישראל ומקדמים ניסיונות להחרים אותה. פעילות זו נוגדת באופן מובהק את מדיניותה של ארה"ב".
 
ארגון מיפתאח (178,740$ בשנים 2012-2007), הוא ארגון פלסטיני המעורב בפעילות אנטי ישראלית ואנטישמית, כולל הפצת עלילת הדם והאשמות שווא בדבר "טבח של ילדים פלסטינים".
 
ארגון נוסף בשם "חלונות" (Windows) קיבל מענק בסך 750,000$ מהסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי (USAID), ומתואר על ידה כ"כלי המאפשר למשתתפים הישראלים והפלסטינים ללמוד האחד על השני". תכנית התקשורת לנוער של "חלונות" מאמצת את הנרטיב הפלסטיני לגבי הסכסוך, כולל השוואות בין ישראל לגרמניה הנאצית.
 
"ברור ש-USAID ו-NED אינם מחזיקים בדעות אלו", אומר שטיינברג, "אבל, המימון מצביע על בקרה, פיקוח ושקיפות לקויים בהחלטות לגבי מענקים מסוג זה. ממשל תקין מחייב הערכה עצמאית של דיווחים המוגשים מטעמם של ארגונים המעורבים בנושאים מורכבים מן הסוג הזה".
 
NGO Monitor קורא לקיים הערכות עצמאיות, מקצועיות ומעמיקות של פעילות ארגונים לא-ממשלתיים לפני ההחלטה להעביר להם מענקים, בזמן ביצוע הפרויקט ובסיומם של מחזורי המימון.
 
NGO Monitor גם מציין כי בכירים בממשל האמריקאי נוקטים בצעדים חשובים להגברת השקיפות והאחריותיות בנושא. NGO Monitor קיבל לאחרונה אישור משגריר ארה"ב בישראל דניאל שפירו על כך שהשגרירות "מיישמת מדיניות של בקרה מוגברת על ההחלטות להעביר מענקים בשנים הקרובות".