לקראת סיום ביקורו בישראל של ד"ר ריצ'רד הורטון, עורך כתב העת הרפואי "הלנסט", ובהמשך להודעתו מהבוקר בבית חולים רמב"ם בחיפה, NGO Monitor פרסמו את ההודעה הבאה:

ד"ר ריצ'רד הורטון הגיע לישראל בעקבות ביקורת חריפה על תפקודו כעורך הלנסט. בביקורו, הוא הביע חרטה ורכש הבנה חדשה של המציאות בישראל, במיוחד על המורכבות של הסכסוך הערבי-ישראלי, והתחייב ליצור יחסים חדשים עם ישראל.

על בסיס הצהרות אלו ולאור הגילויים בדבר פרסום הערות וחומרים אנטישמיים על ידי מספר רופאים, יש להסיר בדחיפות את "המכתב הפתוח לאנשים של עזה" מאתר האינטרנט של הלנסט, ולפרסם התנצלות פומבית ורשמית באופן מידי, הן באתר האינטרנט והן בכתב העת.

יתרה מזאת, בבחינת פעילותו של ד"ר הורטון בעשור האחרון כעורך הלנסט, ובמבט קדימה, קיימת חשיבות רבה לקביעת קווים מנחים ברורים וליישומם, על מנת למנוע בעתיד הישנותם של אירועים דומים כגון:

  1. פרסומים של מחברים אשר מאמצים תיאוריות גזעניות ואנטישמיות, כמו במקרה של ד"ר פולה מנדוקה וד"ר סוי אנג, אשר שיתפו חומרים אנטישמים שונים.
  2. פרסומים של מאמרי דעה לא מדעיים, מאמרים וחומרים נוספים המתייחסים באופן פוליטי לסכסוך הערבי-ישראלי, כגון "המכתב הפתוח לתושבי עזה" (יולי 2014).
  3. פרסומים של מאמרים מדעיים ותקצירים העוסקים בישראל אשר לא עברו את ההליך הנדרש לפרסום מאמר, כולל שופטים הנבחרים מקבוצה מקצועית מוסכמת.
  4. תמיכה ופרסום של כל פעילות או חומר, כולל זה של ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים, אשר תומך בהדרה של אנשי מקצוע ישראלים.

בנוסף, חיוני כי הלנסט ינקוט ביוזמות חיוביות על מנת לידע את הקהילה הרפואית על תרומתה של מדינת ישראל בתחום הרפואה, ברחבי העולם ובאזור בפרט,, כמו גם על שיתוף הפעולה המתמשך בין חלקים שונים באוכלוסייה.

על מנת להשיג מטרות אלו ולהבטיח את ישומן, אנו קוראים להקמה של מנגנוני שיתוף פעולה לנושאים הקשורים לישראל ולכתב העת הלנסט, במטרה למנוע הישנותה של הדמוניזציה שנראתה בעבר. כמו כן, יש לבחון את כל המאמרים הקודמים שפורסמו על ישראל, מה-1 לינואר 2001, ותקבע איזה מהחומרים אינם תואמים לאמות המידה והסטנדרטים המדעיים. מאמרים שכאלו יידחו על בסיס זה.