ירושלים – ארגון NGO Monitor מדווח על מאמצים לבלום יזמת חקיקה בכנסת אשר תגביר את השקיפות של מימון ממשלתי זר לפעילות פוליטית בישראל. הקרן החדשה לישראל הצטרפה לקואליציה של 11 ארגונים אשר נהנים ממימון ממשלתי אירופי משמעותי, והם שלחו לאחרונה מכתב לחברי הפרלמנט האירופי ודחקו באיחוד להתנגד להצעת החוק "תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותו". בנוסף, ארגונים אלה הגישו טיוטה של שאילתא בעל-פה למועצה ולנציבות האירופית, בה שאלו כיצד יוכל האיחוד האירופי להגיב לחקיקה המוצעת ול"מגמות אנטי-דמוקרטיות אחרות בישראל".


הארגונים החתומים על המכתב הם עדאלה, האגודה לזכויות האזרח בישראל, במקום, בצלם, גישה, המוקד להגנת הפרט, עיר עמים, רופאים למען זכויות אדם-ישראל, הועד הציבורי נגד עינויים בישראל, רבנים למען זכויות האדם, יש דין, והקרן החדשה לישראל.


NGO Monitor העלה נקודות אשר עוותו ופורשו שלא כהלכה במכתב הארגונים:

  • האיחוד האירופי וממשלות אירופיות מספקות, באופן ישיר ועקיף, מיליוני אירו בשנה לארגונים לא ממשלתיים בישראל אשר מעורבים בפעילות פוליטית שנויה במחלוקת.              
  • בעוד ששקיפות בנוגע לכל מקור מימון לארגונים לא ממשלתיים היא חשובה, מימון ישיר ועקיף מממשלות זרות לטובת מטרות פוליטיות שנויות במחלוקת מהווה צורה ייחודית של התערבות. לממשלות זרות יש אג'נדה ואינטרסים משלהן, והדבר משתקף פעמים רבות בהחלטות המימון שלהן.
  • ההתערבות הזרה בדיון הפומבי ובקבלת ההחלטות בישראל הינה ייחודית לישראל ולא קיימת בשום מסגרת דמוקרטית אחרת.

 

יתרה מכך, מספר רב של כ-30 ארגונים לא ממשלתיים המקבלים מימון אירופאי הוזמנו להשתתף בכנס בכנסת במטרה לדון בנושאים אלה אולם אלו בחרו להחרים את הדיון. כעת ארגונים אלו מבקשים מהפרלמנט האירופי להתערב ולהשפיע על הדיון שמתנהל ברשות המחוקקת בישראל.