(ירושלים) ממשלות אירופה מממנות רשת של ארגונים לא-ממשלתיים פלסטינים הקשורים לארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין, כך לפי דו"ח של מכון המחקר NGO Monitor, שנחשף לראשונה במבט לחדשות בערוץ הראשון.

ממצאי המחקר מראים כי ארגונים שונים הטוענים כי מטרותיהם קידום זכויות אדם ומטרות ציבוריות אחרות, בהם אדאמיר, אל-חק, המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית, האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – פלסטין, ועדות הבריאות, המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, ארגון "עצרו את החומה", ואיחוד ועדות העבודה החקלאית, קשורים באופן ישיר לארגון החזית העממית, או שבעלי תפקידים בהם קשורים אליו.

לפי פרופסור ג'ראלד שטיינברג, נשיא מכון המחקר NGO Monitor, "הקשר הברור בין ארגונים אלה לחזית העממית דורש טיפול מידי וצעדים מעשיים מצד הממשלות הממנות אותם. המימון המתמשך מעלה שאלות קשות על אופן ההתנהלות וההערכות אותן מבצעים ממשלות אירופה והאו"ם, וכן שאלות על האופן בו מימון זה מתיישב עם החוקים המקומיים והבינלאומיים".

הקשר של ארגונים אלה לארגון החזית העממית בא לידי ביטוי בכמה אופנים: ארגונים שהוקמו על ידי ארגון החזית העממית או החברים בו; ארגונים שבכירים בהם או עובדים שלהם הורשעו בטרור בבית המשפט הישראלי; וכאלה שיש נגדם חשדות כבדים עד כדי צווי עיכוב ומניעת יציאה מהארץ. לדוגמה, נאסר על עבדול לטיף ג'ית, יו"ר ואחד ממייסדיו של ארגון אדאמיר (המסונף לחזית העממית) לצאת לחו"ל בשל היותו "פעיל בכיר בחזית העממית", ומנכ"ל ארגון אל-חק, שעוואן ג'בארין, הורשע בגיוס פעילים לחזית העממית ובאימון פעילים מחוץ לישראל.

ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין מוגדר על ידי האיחוד האירופי, ארצות הברית, קנדה וישראל כארגון טרור, ואחראי מאז הקמתו על תכנון וביצוע של פיגועי התאבדות, חטיפות מטוסים, התנקשויות ופעולות טרור נוספות נגד אזרחים.

פרופסור שטיינברג הוסיף כי "חלוקת סכומים גדולים של כספי משלם המסים האירופי לפעילים הקשורים לארגון טרור מוכר, מתוך מחשבה ש'יהיה בסדר', לא מועילה לישראלים ולפלסטינים. ההפך הוא הנכון, הדבר מאפשר את ליבוי הסכסוך והעמקת הפערים בין הצדדים. יש להשהות כל כסף העובר לארגונים עם קשר לטרור עד שתבוצע הערכה עצמאית למנגנונים ולתהליכים המאפשרים מימון זה".

NGO Monitor הוא מכון מחקר המספק מידע וניתוח, מקדם אחריותיות, ותומך בדיון מעמיק על הדוחות והפעילות של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים בתחום זכויות האדם והסיוע ההומניטארי.