לפי מכון המחקר NGO Monitor, הדו"ח החדש של הכנסייה הסקוטית מושפע מ"סביל", ארגון לא ממשלתי הממומן על ידי ממשלות זרות. הדו"ח פוסל כל קשר דתי בין יהדות ויהודים לארץ ישראל, וקורא להפסיק עם רגשות האשם של הנצרות כלפי היהודים בעקבות השואה. העצרת הכללית של הכנסייה הסקוטית תחליט אם לאמץ את המסמך בשבועות הקרובים.

ארגון "סביל", הממוקם בירושלים ומורכב מקבוצת פלסטינים נוצרים, פועל באופן עקבי מול כנסיות ברחבי העולם באמצעות קמפיין בינלאומי של חרם, סנקציות ומשיכת השקעות נגד ישראל. במחקרים של המכון על הארגון, מומחש הקשר בין סביל לכנסיות ברחבי העולם והשפעתו. המימון של סביל מגיע ממדינות כמו נורבגיה, שבדיה וקנדה באמצעות ארגוני סיוע נוצריים.

בימים אלו, NGO Monitor עובד על עדכון מקיף של הדו"ח בנושא מימון לארגוני סיוע נוצריים הפעילים בקמפיין הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. הנתונים מראים כי מדינות אירופיות מזרימות תרומות למוסדות דת וארגונים לא-ממשלתיים מכספי המיסים של הציבור האירופי.

נשיא מכון המחקר NGO Monitor, פרופ' ג'ראלד שטיינברג: "הנתונים שיוצגו במחקר המעודכן אודות מימון ארגוני סיוע נוצריים, יראו את ההשפעה העמוקה שיש לארגון סביל על הכנסייה הסקוטית וכנסיות אחרות בכל הנוגע להכחשת הקשר בין היהודים לארץ ישראל. השאלה היא מדוע מדינות מערביות מממנות את המסרים הקיצוניים של סביל".