פרופ' ג'ראלד שטיינברג מרצה באוניברסיטת תל-אביב

תקציר

על המציג