ימי הזדעזעות קשים עוברים באחרונה על כוחות הקידמה המקומיים. כמעט שלא חולף לו יום מבלי שהפשיזם, הגזענות, הליברמניזם והמקרתיזם מועלים על ראש שמחתם, כולם יחדיו או כל אחד לחוד, ובעקבות כך הם מונחים על סדר יומנו בידי מליצי יושרם. אם בתחילת דצמבר של השנה החולפת היה זה הדו"ח של המכון הישראלי לדמוקרטיה שהדיר שינה מעיניהם עקב ממצאיו על הדרת הערבי שבתוכנו, וחלילה לא בשל הדרת היהודי ושנאת האחר החמורות בהרבה במגזר הערבי. בהמשכו של החודש הרבנים סיפקו את "חומר הגלם הגזעני" ואביגדור ליברמן את "החומר הפשיסטי" – עשרת הימים האחרונים כבר הוקדשו כמעט כל כולם ל"מקרתיזם הגואה" מבית מדרשם של פאינה קירשנבאום וכמובן שוב "איווט הנורא".

ועל שום מה שבו כוחות הקידמה בעשרת ימי הטרוניה והבעתה, להתגבר כארי לעבודת העצרת וההזדעזעויות? על שום שהכנסת חטאה בחטא בל יכופר והחליטה – לפי שעה רק בקריאה ראשונה – ברוב אפלותה להקים ועדת חקירה לבחינת מקורות המימון של גופי שמאל. לא על ועדת חקירה לבדיקת מעשיהם של גופי השמאל החליטה הכנסת, על אף שנציגות בכירה של שורת המזדעזעים התורנית חזרה והעלתה בתקשורת את ה"אמת" הזו בימים האחרונים. והכנסת גם לא החליטה רחמנא לצלן לבדוק את מנגנוני ההלשנה של חלק מהגופים הללו בארץ ובחו"ל, ואפילו לא את סבך שיתופי הפעולה הסמויים של חלקם עם גופים אנטי-ישראליים מובהקים  בעולם, השוללים במפורש את זכות קיומה של ישראל ואת זכותם של יהודים למדינה משלהם.

אלא שדי היה בהחלטה על בדיקת מקורות מימונם של הגופים בלבד, כדי שחיל החלוץ הנאור במקומותינו יבשר לְכָל מָאן דְּבָעֵי על 'התוספת המקרתיסטית' המדאיגה מאין כמותה לשמינו הקודרים ממילא בפשיזם, גזענות, שנאת זרים, ליברמניזם ואפרטהייד. הנימוק הפומבי של חלקם להתנגדותם להחלטה הוא שהיא לא כללה את מימונם של גופי ימין ושהחקירה היא פרלמנטרית ולא חיצונית – לא היה יותר מאמתלה קלושה שביקשה כמובן להסתיר את הסתייגותם העקרונית לכל בדיקה של גופי השמאל מחד גיסא, וקפיצה על עוד הזדמנות להראות קבל עם ועדה לאילו תהומות מדרדר אותנו שלטון החושך הנוכחי מאידך גיסא.
 
כך, מי שבימים כתיקונם אינם חדלים להבהיר לכולנו עד כמה חשובה לדמוקרטיה השקיפות, ושחוזרים ומצטטים בכל הזדמנות את דברי השופט האמריקאי לואיס ברנדייס כי "אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר", עושים כל שלאל ידם כדי להגן על אותם מקורות מימון של אותם ארגונים, שלפחות אצל מקצתם מסע הדה-לגיטימציה של המדינה היהודית הוא raison d'etre (זכות קיום) מקצועית.

לבדוק בגוגל?
ופטור בלא טרחנים דיגיטליים הרי אי אפשר, וכך שואלים רבים מהם: "מה לכם כי תקימו ועדות חקירה? הלוא כל שעליכם לעשות הוא לפתוח גוגל ובתוך חמש דקות לקבל את כל המידע על דרכי מימונן של העמותות באתריהן הן". כמובן שלָא מִנַּהּ וְלָא מִקְצָתַהּ. לפחות חלקן של העמותות קשורות קשר לא ברור עם גופים תומכי טרור; קשר המוכחש כמובן מכל וכל בידי העמותות הללו.
 
כך, לדוגמה מציין פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor, שבודק יותר מתשע שנים את הסוגיה, כי לעתים קרובות המימון העצום המגיע לארגונים הללו מממשלות אירופיות בכלל מהאיחוד האירופי בפרט, הוא סודי, כשלטענתו מעטה בלתי חדיר של סודיות מסתיר את ההליכים שבאמצעותם האיחוד מממן ארגונים, למשל יש דין, עדאללה והוועד הציבורי נגד עינויים. וכך, למשל, קרן (NDC (National Development Centre היושבת ברמאללה מימנה בסכום של כ-2 מיליון דולר לא פחות מ-13 ארגוני שמאל ישראליים, ביניהם בצלם. קרן זו מקיימת קשר הדוק עם ארגון Welfare Association הממומן בין השאר מקרן אל-אקצה, שידועה כתומכת מובהקת במשפחות שהידים.

את שורת המזדעזעים, הנוגעת ללב כולנו, משלימים שומרי החותם המשפטי, שבשם הפרדת הרשויות פשוט אינם מבינים איך הכנסת יכולה לחרוג כך מסמכותה ולהחליט לחקור גופים פוליטיים, משל ועדות חקירה פרלמנטריות מעולם לא שלחו ידן בחקירות בעלות נופך פוליטי. "אם גופים אלה עברו על החוק, זה עניינה של המשטרה ולא של הכנסת", הבהיר השר דן מרידור, ללמדנו שלכנסת או למי מטעמה לא שמורה כלל הזכות לבחון את מקורות המימון, הפתלתלות והסמויות בחלקן של הגופים הללו, שחלקם להווי ידוע עושים לילות כימים, במסגרת החוק כמובן, כדי להביא את בכירי המדינה וקציניה לדין בינלאומי.
 
ואם אליבא דליברמן, מרידור, הסמן השמאלי בממשלה, הוא נציג נכבד של חבורת הפיינשמקרים הליכודניקית, קצת קשה שלא לראות בבכירי קדימה, ובעיקר העומדת בראשם, פחות מפיינשמוקרים מדופלמים. כך, כדרכה בקודש ובדיוק כשם שנהגה בעניין
העלאת מחיר הדלק וההצבעה על משאל העם, יצאה ציפי לבני לפני ימים ספורים אל חוצות העיר, הרטיבה את אצבעה, הבינה לאן נושבת הרוח התקשורתית בעניין ועדת החקירה – וקפצה על עגלת הנאורים המעתירה.
 
העובדות הטריוויאליות שמרבית סיעת קדימה – ובכללם
לבני בכבודה ובעצמה – נעדרה מההצבעה בכנסת על הקמתה של אותה ועדה, שמתוך שמונה ח"כים של הסיעה שהשתתפו בה שלושה תמכו בהקמת הוועדה, ושאת מנוחתה של לבני זה טרד בימים הראשונים שלאחר ההצבעה כשלג דאשתקד – כמובן שלא היו רלוונטיות ליו"ר האופוזיציה, שמשוכנעת עתה בכל לבה כי "רוח רעה שוטפת את הארץ".

לבדוק גם את הימין
על אף שאיש אינו מאמין באמת שמממצאי הוועדה תגיע הישועה שתעצור את נגע הפעילויות הללו, שבחלקן תחת מסווה של דאגה לזכויות אדם הן חותרות במפורש לדה-לגיטימציה של ישראל בעולם, את הוועדה הזו יש להוציא לדרך, אף שמתבקש לכלול בחקירה גם את עמותות הימין.
 
ראוי גם להבהיר בעיקר לכמה מדינות בעולם, ובעיקר באירופה, כי תרומות ממשלתיות לארגונים הפועלים נגד ישראל וששוללים את אופייה הן התערבות שלטונית גסה בעניינו הפנימיים. בדיוק כפי שהספרדים, למשל, לא היו נכונים להשלים עם תרומה של ממשלת ישראל לתנועה הבאסקית המבקשת להינתק מהם, אין כל סיבה לאפשר להם לתחוב את אפם לעניינים לא להם בישראל. את הפיינשמקרים ושאר כוחות הקידמה המקומיים זה כנראה שוב יעמיד על הרגליים האחוריות ואף יוציא לרחובות, על אף שאין בכך דבר יותר מאשר יישור קו עם תקן הנוהג במדינות אירופה – לגבי אי-התערבות בענייניהן הפנימיים – שכוחות אלה כה משתוקקים שנידמה להן.
 
ד"ר שאול רוזנפלד, מרצה לפילוסופיה