ארגון המחקר NGO Monitor קורא היום לקרן החדשה לישראל (New Israel Fund – NIF) ליישם "קווים אדומים" ברורים בנוגע לפעילות ורטוריקת הארגונים הלא ממשלתיים (NGOs) שאותם היא מממנת. זאת לאחר שפורסם כי הקרן מסייעת לארגונים הפועלים נגד מדינת ישראל.

"במקום להשתמש בקשריה עם ארגונים במטרה לקדם אג'נדות חיוביות, הקרן תמכה והגנה על מסעות פרסום שעוסקים בדה-לגיטימציה ודמוניזציה של מדינת ישראל", טען פרופסור ג'ראלד שטיינברג, הנשיא של ארגון NGO Monitor. "במקרים רבים, נראה כי התורמים של הקרן החדשה לישראל אינם מודעים לפעילות ארגונים אלו, וההשפעה ההרסנית שלהם. חיוני שארגונים עוצמתיים כמו הקרן החדשה לישראל יבססו קווים-מנחים ברורים ויישמו אותם באופן חד-משמעי ושקוף. NGO Monitor מציע שהקרן החדשה לישראל תאמץ "קווים אדומים" שימנעו מימון של ארגונים אשר תומכים בפעילות שנועדה לקדם את "אסטרטגיית דרבן" שמטרתה לבודד את ישראל.

  1. פעילויות חרם (BDS): קמפיין חרם, מניעת השקעות וסנקציות.
  2. דמוניזציה ודה-לגיטימציה: ביטויים הכוללים "אפרטהייד", רטוריקה נאצית, "פשעי מלחמה", והצגה מסולפת ומכוונת של המשפט הבינלאומי, כמו גם השימוש במסגרות העבודה של האו"ם למטרות אלו.
  3. לוחמה משפטית: איומים משפטיים או פעילות בבתי משפט מחוץ לישראל כנגד בכירי ישראל , קבוצות "ציונות" או בשליטת המדינה, או נגד חברות מסחריות הפועלות בישראל.
  4. פעילות אנטי-ציונית: התנגדות להגדרה של ישראל כמדינה "יהודית ודמוקרטית", לרבות תביעות לפיתרון "מדינה אחת לשני עמים", פסילת חוק-השבות, והסרת הסמלים היהודיים והלאומיים.

"עבור ארגון שטוען 'שתומכינו אוהבים את ישראל', קווים אדומים אלו צריכים להיות ברורים מאליהם", אמר פרופ' שטיינברג. הוא הוסיף ש-NGO Monitor העלה את הנושאים הללו בדו"חות והתכתבויות עם בכירי הקרן החדשה לישראל במספר הזדמנויות, אך הקרן סירבה לקיים דיון מהותי בנושא. "אנו נותרים מחוייבים לדו-שיח רציני עם הקרן החדשה לישראל, בכדי להתייחס ולדבר בנושאים חשובים אלו ולפתח קווים מנחים יעילים למימון ארגונים בישראל", אמר שטיינברג.