תנועת 'שלום עכשיו' ביקשה לנצל את המומנטום החברתי והחליטה לפרסם דוח חדש המפרט כמה עולה מפעל ההתנחלויות למדינת ישראל. אומנם, מועצת יש"ע ובראשה דני דיין, עשתה עבודת הגנה נהדרת בהפרכת הנתונים המובאים בדוח, אך על מנת למנוע מתקפות חוזרות ונשנות כל אימת שלחבר'ה בשלום עכשיו קצת משעמם, ראוי לבחון את האפשרות לעבור למתקפה. השבוע חשף ארגון NGO-Monitor רשימה של ארגוני שמאל, ביניהם 'שלום עכשיו', אשר זוכים למימון ממשלת בלגיה בשנה האחרונה. מעניין יהיה לבדוק לאלו מטרות הוקצו הכספים מממשלת בלגיה (וממשלות אירופאיות אחרות) והאם שלום עכשיו עברו על חוק חובת גילוי למי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, שחקיקתו הושלמה בחודש מרץ האחרון, המחייב את פרסום דבר התרומה במקרים של מימון מסעות פרסום.