"ממשלת ישראל הבינה לאט מדי את האיום. הגישה ההגנתית, שהובילו משפטנים בצה"ל ובגופים אחרים, התבססה על ניסיונות להוכיח לבית הדין הבינלאומי שההליך המשפטי בישראל מייתר את ההתערבות החיצונית. אך מכיוון שבית הדין הוא גוף פוליטי, לגישה זו לא היתה סיכוי.
לעומת זאת, אסטרטגיה פוליטית ודיפלומטית אגרסיבית, שמבוססת על איום בפגיעה בתקציבו הקטן גם ככה של בית הדין, עדיין יכולה להצליח."
למאמרו המלא של פרופ' ג'ראלד שטיינברג ב'ישראל היום'