אתמול (ב') עבר חוק המחייב עמותות לדווח על הזרמות כספים ממדינות זרות. לפי החוק שיזם יושב ראש הקואליציה זאב אלקין, כל ארגון המקבל מימון ממדינות זרות או מישויות מדיניות, יחויב לדווח על כך כל שלושה חודשים לרשם העמותות. כמו כן, בכל קמפיין פרסומי חובה יהיה לציין את מקורות המימון, וההצהרה תצטרך להיכתב גם באתר האינטרנט של אותו גוף.

"זהו חוק שיוצר שוויוניות", הסביר יו"ר וועדת חוקה ח"כ דוד רותם, "כל עמותה המקבלת תרומה מיישות מדינית זרה תצטרך לדווח על כך, גם מימין וגם משמאל. הכל יהיה חשוף לאור השמש".

ח"כ ציפי חוטובלי כבר מסמנת את היעד הבא – איסור מימון של מדינות זרות בעמותות פוליטיות. "היעד הבא כבר מסומן – הצעת חוק שתאסור כליל תמיכה של ממשלה זרה בעמותות ישראליות, שפעילותן למטרות פוליטיות". חוטובלי טענה כי מדינות זרות משפיעות על ישראל על ידי ארגונים ישראלים הממומנים על ידי אותן מדינות. "מדינות זרות אינן יכולות לפעול נגד מדינת ישראל מהדלת האחורית".

פרופ' ג'ראלד שטיינברג מארגון ה- NGO' monitor אמר כי החוק הזה יסייע לדמוקרטיה הישראלית לפקח על הממשלות הזרות. "חוק חדש זה עוזר להגן על הדמוקרטיה הישראלית ועל החברה האזרחית בישראל ממניפולציה, בהעדר היכולת לכפות על ממשלות זרות לנהוג בשקיפות במימון המסיבי לארגונים לא ממשלתיים. פעולה זו של הכנסת משקפת הבנה רחבה ששקיפות במימון המועבר על ידי ממשלות זרות לארגונים בעלי סדר יום פוליטי וצר, מתעלה מעל מחלוקות אידיאולוגיות מפלגתיות, וחיונית לזכות הציבור לדעת ולדמוקרטיה הישראלית.

"ממשלות דמוקרטיות צריכות לפעול בשקיפות בהתייחסן לדמוקרטיות אחרות. הצורך בהצבעה זו בכנסת התעורר בעקבות הסודיות הקיצונית של ממשלות אירופיות בנוגע לעשרות מיליוני אירו שמשמשים למימון פעילות פוליטית בישראל. בסופו של דבר האיחוד האירופי ואירופה צריכים להיות שקופים מכיוון שהם מתמרנים את הדמוקרטיה הישראלית. חוק חובת הגילוי החדש יעזור להביא לידיעת הציבור את היקף המעורבות של ממשלות זרות בישראל מכיוון שהמסגרת הקיימת בחוק הישראלי אפשרה למספר ארגונים הולך וגדל להתחמק מהשקיפות הנדרשת."

ממשלות זרות מקצות כספים למספר רב של ארגונים ופעילויות בישראל, אבל הסודיות בתהליך בעייתית במיוחד, מפני שחלק גדול מהקבוצות הנתמכות פעילות בדמוניזציה של ישראל דרך האו"ם, פרלמנטים אירופים ובאוניברסיטאות ברחבי העולם.