[תורגם על ידי צוות NGO Monitor]

ובכן, זה בהחלט מדאיג: הקרן החדשה לישראל, ארגון עם אוריינטציה שמאלנית שאני מעריך (הוא מממן סוגים שונים של קבוצות למען זכויות אזרח בישראל) מצהירה כי מצד אחד תנועת החרם האנטי ישראלית (תנועת ה-BDS: Boycott, Divestment and Sanctions, לחרם משיכת השקעות וסנקציות) משתמשת באסטרטגיה מתסיסה ולא מועילה. אולם, מצד שני, היא תמשיך לממן קבוצות התומכות ב-BDS, כל עוד הן לא תומכות בו יותר מידי. לפניכם ביטוייהם הדו- משמעיים, על מנת שתוכלו לשפוט את עמדת הקרן החדשה לישראל בעצמכם:

"הקרן החדשה לישראל תומכת בסיום הכיבוש של השטחים הפלסטינים כתווך מרכזי במסגרת האסטרטגית בתוכה אנו פועלים. הטקטיקות הידועות כ-BDS מתוכננות ללחוץ על ישראל לסיים את הכיבוש, אבל הקרן החדשה לישראל מאמינה כי הטקטיקות האלה הן לא יעילות, מתסיסות ולא מועילות בשל הקשיים בהגדרת גישה שאינה רחבה מידי, אינה גורמת לדה- לגיטימציה של ישראל ושבאפשרותה להשיג את המטרה ארוכת הטווח.

למרות שאנו נמשיך להודיע, באופן ציבורי ופרטי, לבעלי הברית ומקבלי המענקים שלנו שהקרן החדשה לישראל אינה תומכת ב-BDS כאסטרטגיה או כטקטיקה, אנו לא נפחית או נבטל את המימון שלנו למקבלי מענק החולקים עלינו בעניין טקטי. הקרן החדשה לישראל לא תממן פעילויות BDS ולא תתמוך בארגונים אשר בהם BDS הוא אלמנט ניכר ובולט מפעילותם. עם זאת, היא תתמוך בארגונים המתאימים לדרישות המענק שלנו אם תמיכתם ב-BDS היא שולית או משנית לתוכניות המשמעותיות שלהם".

כפי שאני מבין את הדברים האלה, הקרן החדשה לישראל אינה תומכת בניסיון הנעשה ע"י פעילים אנטי- ישראלים להפוך את המדינה היהודית היחידה בעולם למדינה מנודה, ולהפוך את היהודים, שוב, למטרה לחרם כלכלי רחב היקף. חוץ מכאשר היא כן תומכת, קצת. נראה, שאם הקרן החדשה לישראל מאמינה ש-BDS הוא לא מוסרי, אז היא תפסיק לממן מענקים התומכים בו, אפילו באופן שולי. זהו אחד מהנושאים שהם קו אדום, ואם הקרן החדשה לישראל רוצה להיות בצד הלא נכון של הקו הזה, אסור לה לקרוא לעצמה ארגון פרו- ישראלי.

עדכון: זוהי ההצהרה שנשלחה אלי ע"י אנשי יחסי הציבור של הקרן החדשה לישראל:

"מאז שנכתבה המדיניות אותה ציטט מר גולדברג, אנו בקרן החדשה לישראל הבהרנו, לא פעם אחת אלא פעמים רבות, שאיננו תומכים ב-BDS עולמי, וכן לא נתמוך בארגונים עם תוכניות BDS. המדיניות המקורית משאירה מקום לשיקול דעת אותו אנו צריכים כמממנים, שיקול דעת מן הסוג המאפשר לנו לקיים דיאלוג עם ארגון חשוב החותם על מכתב אחד התומך במשיכת השקעות, ולא לפסול אותם מיד.

עמדתנו ברורה, ואנו טרחנו לאחרונה להביאה לדיון ציבורי (http://zeek.forward.com/articles/117036/). אנו מצפים לחדד עוד את התנגדותנו הרשמית ל-BDS עולמי, בעודנו מכירים בכך כי ישראלים רבים מפתחים אמצעים לא-אלימים למחות כנגד חוסר הצדק שבכיבוש הממושך ע"י סירובם לקנות מוצרים ושירותים המיוצרים בהתנחלויות, ושפעילות זו עולה בקנה אחד עם התנגדותנו לכיבוש. כיוון שהמושג להיות "פרו ישראלי" כולל בתוכו טווח רחב של רעיונות והשקפות, אנו מקווים כי מר גולדברג יסכים שגישתנו הזהירה ובעלת הניואנסים עולה לחלוטין בקנה אחד עם ערכינו הארגוניים ה"פרו ישראליים" באופן מחייב."

מר גולדברג חושב כי לקרן החדשה לישראל אסור לממן אף ארגון התומך בתנועת ה-BDS, שאינה מעוניינת בעיקר בהסרת ההתנחלויות היהודיות שבגדה המערבית (מטרה ראויה לעניות דעתי), אלא מעוניינת בהסרת ישראל כולה מהמזרח התיכון. המדיניות של הקרן החדשה המצוטטת לעיל היא מאתר הארגון, והיא עדיין נמצאת שם נכון לכתיבת שורות אלו.

ג'פרי גולדברג הוא עיתונאי בעל שם בכתב העת רב ההשפעה The Atlantic Monthly, בארה"ב