Gerald Steinberg 2 (2)האם על ראש הממשלה בנימין נתניהו וההנהגה הישראלית לשלוח את צה"ל להתערב בסוריה, כדי לעצור את הטבח במלחמת האזרחים האינסופית שם? לנוכח השיתוק המתמשך בוושינגטון, חוסר המעש של כוחות נאט"ו ומדינות אירופה וכישלון האו"ם, האם האחריות לפעול מוטלת על ישראל?

מנקודת המבט של ריאליזם פוליטי, התשובה שלילית כמובן. לישראל אין אינטרס לפעול בסוריה מפני שלא הישרדותו של משטר אסד, ולא ניצחונם של הסונים הקיצונים לא יביאו שכנים שוחרי שלום מעבר לגבולה הצפוני. מבחינה רציונלית, האסטרטגיה הטובה ביותר לישראל היא לא להתערב.

יחד עם זאת, האחריות המוסרית להגן על אזרחים מהתקפות כימיות ופשעי מלחמה אחרים משמעותית במיוחד למדינה היהודית, שכן אנו מודעים לאוזלת היד של מדינות העולם נוכח מעשי גרמניה כבר בשנות ה–30, ולהימנעותן מאוחר יותר מלהפציץ את מסילות הרכבת לאושוויץ.

ישראל כבר מספקת סיוע הומניטרי לקורבנות מלחמת האזרחים הסורית, בטיפול רפואי לאזרחים פצועים שמפונים לרמת הגולן או לבית החולים בצפת. זאת, בזמן שנציגים של משטר אסד וגם באו"ם מאשימים את ישראל ב"הפרה של החוק הבינלאומי", כפי שעשה שליח האו"ם ריצ'ארד פאלק בעקבות מבצע עופרת יצוקה.

התערבות ישראלית להגנה על זכויות אדם הוצעה על ידי האלוף במיל' עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. בדיון בנושא העדיף ידלין התערבות בהובלת ארצות הברית, אך סבר שבמידת הצורך ישראל יכולה לעשות זאת לבדה.

בעבר ערך צה"ל מבצעי סיוע הומניטרי בהאיטי ושלח משלחות חילוץ והצלה לאזורים שנפגעו מרעידות אדמה, אך בסוריה המצב שונה. שם מתבקשת פעולה צבאית, למרות שהמטרות הומניטריות, וזאת, במדינה שהכריזה מלחמה על ישראל ותומכת בפעולות טרור נגדה. פעולה צבאית בסוריה תגרור תגובה גם מצד תומכי אסד באיראן.

במזרח התיכון ובאירופה רואים בישראל כוח כובש, המבקש להרחיב את גבולותיו. לכן גם אם ישראל תפעל בשם "האחריות להגן", האיחוד האירופי וארגונים לא ממשלתיים לזכויות אדם יגנו את ישראל ויאיימו להחרים אותה.

המציאות הכואבת היא שלמרות הרטוריקה המוסרית, שום מדינה לא תהיה מוכנה לשלם מחיר משמעותי לשם התערבות הומניטרית. לכן נראה שהטבח באזרחים הסורים יימשך