ארצות הברית היא אמנם המתווכת המועדפת על ישראל במשא ומתן עם הפלסטינים, אבל באיחוד האירופי לא משאירים את הזירה בידי האמריקאים: מנתוני נציבות האיחוד עולה כי בארבע השנים האחרונות תרמו האירופים כחצי מיליארד שקל לעמותות ישראליות ופלסטיניות. רוב העמותות שייכות לצד השמאלי של המפה הפוליטית, המקדמות את רעיון נסיגת ישראל מיהודה ושומרון, וחלקן גופים העוסקים בסיוע הומניטרי לאוכלוסייה הפלסטינית.

ל פי ההערכות, מאז ראשית העשור תרמה הנציבות כמיליארד שקל לעמותות וגופי סיוע אלה. מנתונים שנאספו על ידי ארגון "מעקב עמותות" (NGO MONITOR) הפועל בשיר תוף עם השדולה למען ישראל באיחוד האירופי (European Friends of Israel) עולה כי האיחוד תורם ביד רחבה באמצעות לפחות ארבע שלוחות נפרדות. בנציבות, המשמשת בפועל כמעין ממשלה של האיחוד האירופי, חברות 27 מדינות והיא אמורה לקדם את האינטרס האירופי, בין היתר באמצעות תמיכה בעמותות.

בין הארגונים שזכו למענקים נמצא הוועד נגד הריסת בתים, שקיבל 472,786 יורו בשנים 2005 ו-2006, מחסום ווטש, שקיבל 311,650 יורו לשנים 2005 ו-2008, עיר עמים, שקיבל 872,999 יורו עבור פעילות בשנים 2004 ו-2008, יוזמת ז'נבה, שקיבל 507,877 אלף יורו עבור השנים 2004 ו-2006,הוועד הציבורי נגד עינויים, שקיבל 230,287 יורו בשנת 2005, בצלם, שקיבל 100 אלף יורו ב-2006, ורופאים למען זכויות אדם, שקיבל 665,967 יורו ב-2002 ועוד.

בין מקבלי הסיוע גם גופים הפועלים כאמצעי תקשורת, כמבקרי דיווחים המופיעים בתקשורת, או למען תקשורת בין העמים. כך למשל, רדיו "כל השלום" קיבל 232,633 יורו לשנת 2006, עמותת "חלונות – אפיקים תקשורת" אשר מוציאה לאור את כתב העת "חלונות" לבני נוער בישראל וברשות הפלסטינית, קיבלה 300 אלף יורו לשנים 2005 ו-2006, וגם "קשב – המרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל", קיבל 485 אלף יורו בשנת 2006 עבור פרויקט "גם מלים יכולות להרוג ." 

האיחוד מסייע גם לארגונים המקדמים את זכויות המגזר הערבי בישראל, דוגמת מוסאווא שקיבל 948,660 יורו בשנים 2003 ו-2005, ועדאלה, שקיבל 513,684 יורו עבור שלוש שנות פעילות.

"המעורבות האירופית במזרח התיכון גדולה בהרבה מכפי שרוב הציבור בישראל יודע ," אומר מישל גורארי, ממנהלי השדור לה למען ישראל באיחוד. "בתקופה האחרונה הצלחנו להסיט תקציבים של האיחוד לפעילות יותר הומניטרית ופחות פוליטית, ובין היתר סייענו למוסדות רפואיים בישראל לקבל תרומות בהיקפים מכובדים".