בתגובה על "מלחמת מוחות בנגב" מאת אסף שטול-טראורינג ("הארץ", 23.7)

ההתקפה של פרופ' דויד ניומן על NGO Monitor היתה לא מדויקת ולא רלוונטית לפוליטיקה באוניברסיטאות. NGO Monitor הוא ארגון מחקר, המתמקד בארגונים לא ממשלתיים (NGOs), ולא באוניברסיטאות.

כשם שניומן אינו מסכים עם האפיון הגורף של אוניברסיטת בן-גוריון והפקולטה כ"בוגדים, פושעים ושמאלנים", הניסיונות שלו לערער את האמון ביחידים וקבוצות שאינם חולקים עמו אותה השקפה אידיאולוגית אינם אתיים.

לרדיפת מכשפות פוליטית מכל גוני קשת הדעות אין מקום בחיפוש האקדמי אחרי ידע.

נפתלי בלנסון, עורך אחראי

NGO Monitor