סקר הבוחן את יחסם של הישראלים לארגוני זכויות האדם מעלה, כי רוב הישראלים סבורים שהארגונים עויינים את ישראל ומשפיעים לרעה על תדמיתה בעולם. את הסקר יזמה המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן וארגון NGO MONITOR.

על-פי הסקר, 89% מן הישראלים מייחסים חשיבות רבה לזכויות האדם ושמירתן. אולם במקביל, הם חשים שהארגונים הפועלים למען זכויות האדם, כגון "אמנסטי", "בצלם" ועוד, מוטים מראש נגד ישראל בפעילותם ואינם מסייעים בפועל לישראל.

51% מהישראלים מאמינים כי ארגוני זכויות האדם מצדדים בפלשתינים, ורק 19% חושבים שהם דואגים באופן שווה לישראלים ולפלשתינים. על-פי הסקר, 68% מן הישראלים טענו שהדוחות של ארגוני זכויות אדם משפיעים לרעה על תדמיתה של ישראל בחו"ל. 64% מהנבדקים טענו כי הגיעו למסקנה שהארגונים הללו פועלים נגד מדינת ישראל.

בשאלות שדנו בהשוואת יחסה של מדינת ישראל לזכויות אדם לעומת מדינות אחרות, עולה כי 83% מהנבדקים טוענים שמדינת ישראל מגינה על זכויות אדם בצורה טובה יותר ממדינות אחרות במזרח התיכון. 55% מהנבדקים הגיעו לאותה מסקנה בהשוואה לדמוקרטיות מערביות.

הסקר הטלפוני נערך על-ידי מכון "כיוון" והוא בדק 503 ישראלים יהודים. הסקר נערך בין התאריכים 27.11 ל-1.12 וסטיית התקן היא 4.5%. תוצאותיו המלאות של הסקר יפורסמו על-ידי ראש המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן, פרופ' ג'ראלד שטיינברג, בערב הפתיחה של הכינוס.

פרופ' שטיינברג: "הישראלים חושדים במניעים של ממשלות אירופאיות המממנות את הארגונים לזכויות האדם ומודעים לאפקט ה'הילה' שיש להם בעולם בפועלם למען זכויות האדם בישראל". פרופ' שטיינברג משבח את הישראלים המייחסים חשיבות רבה לזכויות האדם, ולטענתו: "הישראלים תומכים בחקיקה שתאפשר שקיפות מלאה של הארגונים הללו ודרך פעילותם".

בערב הפתיחה החגיגי של הכינוס יתארח פרופ' ארווין קוטלר – לשעבר שר המשפטים והפרקליט הראשי הקנדי. פרופ' קוטלר ירצה בנושא "הסכנה מפני ג'נוסייד אירן הגרעינית והאחריות המוטלת למנוע זאת".

הכינוס המיוחד נערך ביוזמת המחלקה למדעי המדינה בבר-אילן, הפקולטה למשפטים, פורום המשפט הגלובאלי – המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, וארגון NGO Monitor ויתקיים בימים שלישי-חמישי, 11-9 בדצמבר.