"בבית משפט השלום מתנהל דיון בעתירה של צה"ל נגד ארגון שוברים שתיקה, בדרישה כי בארגון השמאל הקיצוני יחשפו את העדים שלהם. עו"ד מיכאל ספרד: "התיק הזה מבחינת הארגון הוא להיות או לחדול"

"מכון המחקר NGO Monitor החוקר בין השאר את התנהלותם של "שוברים שתקה" מסר בעקבות הדיון כי "שוברים שתיקה זה אינו נמצא מעל החוק. ארגונים לא-ממשלתיים, ללא קשר לנטייתם הפוליטית, אינם חסינים מביקורת ואינם רשאים להשתמש בחסינות כראות עיניהם. לכן עליהם להתנהג בהתאם לכללי הדמוקרטיה, השקיפות והאחריות הציבורית. פעילי שוברים שתיקה מסרבים למסור פרטים על חשודים בעברות על דיני המלחמה, ובו זמנית משתמשים באותן עדויות אנונימיות לקידום האג’נדה הפוליטית שלהם ברחבי העולם, כאילו היו אמת לאמיתה".

לקריאת המאמר המלא