שקיפות ואחריותיות בקרב ארגונים לא-ממשלתיים הן דבר חיוני כחלק מהשיח הדמוקרטי והדיון הציבורי בישראל.

עם זאת, כפי שמכון המחקר NGO Monitor הצהיר מספר פעמים בעבר, הצעות חוק החורגות מהדרישה לשקיפות ומציעות הבחנה על בסיס אידיאולוגי ופוליטי גורמות לקיטוב, אינן ניתנות ליישום ופוגעות באינטרסים הלאומיים ההכרחיים של מדינת ישראל.

בעוד הלוחמה הפוליטית של ארגונים לא-ממשלתיים נגד ישראל מהווה איום מרכזי – הכוללת לוחמה משפטית, BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות), הכחשת השואה, האשמות שווא בדבר "פשעי מלחמה" וצורות נוספות של דה-לגיטימציה – יש לנקוט באסטרטגיה זהירה ומציאותית על מנת להביסה. אסטרטגיה זו צריכה להתבסס על מידע וניתוח מפורט, שקיפות המימון של ארגונים לא-ממשלתיים, דיפלומטיה שתאתגר את הממשלות האירופיות ואחרים המאפשרים את פעילות זו, ודיון ציבורי מעמיק. בכוחם של נבחרי הציבור לתרום להטמעת צעדים אלו.

מכון המחקר NGO Monitor הוא המקור המקצועי המוביל בנוגע לפעילות ומימון ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים המעורבים בסכסוך הערב-ישראלי. NGO Monitor מספק מידע וניתוח מפורט, מקדם אחריותיות, ותומך בשיח ציבורי על הדו"חות והפעילות של ארגונים לא-ממשלתיים, הטוענים שמקדמים זכויות אדם ואג'נדה הומניטארית.