אירוע

פרופסור שטיינברג באוניברסיטת תל-אביב

ה' 10 מרץ 2016

תפקידים של ארגונים לא ממשלתיים בעיצוב מדיניות החוץ של האיחוד האירופי: הסכסוך הערבי-ישראלי כמקרה בוחן

המכון לדפלומטיה יישומית על שם פרנסים ברודי ומכון המחקר NGO Monitor באוניברסיטת תל אביב מתכבדים להזמנך לדיון בנושא, תפקידים של ארגונים לא ממשלתיים בעיצוב מדיניות החוץ של האיחוד האירופי: הסכסוך הערבי-ישראלי כמקרה בוחן. דברי פתיחה, פרופ' יוסי שיין, ראש החוג למדע המדינה, אוניברםיטת תל אביב. מרצה, פרופ' ג'רלד שטיינברג, מרצה בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן ונשיא מכון מחקר NGO Monitor . בהשתתפות ד"ר עינת וילף, עמיתה בכירה במכון למדיניות היהודי.

יום חמישי, 10 מרץ 2016, 18:00-16:00
אולם 004 בבנין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב
האירוע פתוח לקהל הרחב, לפרטים נוספים:fbiad@post.tau.ac.il

מיקום

אוניברסיטת תל-אביב