להלן מספר נושאים נבחרים:

 • חרם, משיכת השקעות וסנקציות (BDS)
 • ארגונים לא-ממשלתיים ומימון אירופי
 • המשפט הבינלאומי ולוחמה משפטית
 • ארגונים ישראלים, חקיקה ושקיפות
 • קמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל
 • אסטרטגיית דרבן
 • תפקיד האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי
 • מכשולים לשלום בסכסוך הערבי-ישראלי
 • קמפיין החרם בכנסיות
 • אנטישמיות וארגונים לא ממשלתיים
 • מתודולוגיות מחקר בתחום זכויות האדם
 • פוליטיקה, זכויות אדם והחברה האזרחית